Empo Produksjon

Vi gjør våre kunder gode!

Empo Produksjon tilbyr:

  • Merking/etikettering
  • Alle typer pakke-, montering- og distribusjonsjobber
  • Ferdiggjøring og utsendelse 
  • Montering av mekaniske komponenter og displayer
  • Logistikk/EDI

Vi holder til i store, funksjonelle lokaler, og har utstyr og ansatte til å håndtere store og små oppdrag. Vi er kvalitetsbevisste, fleksible og kan også tilby egentransport.

Egenproduksjon

  • Vedproduksjon
  • Piknikbenker 
  • Fuglekasser – ulike typer
  • Vi leverer etter bestilling

Trenger din bedrift hjelp?
Ta kontakt med avdelingsleder produksjon Vegard Myrhaug. 
Tlf.: 916 35 801, e-post: vegard@empo.no


Våre verdier

Mangfold

Empos arbeidstakerne er vår viktigste ressurs, og også vårt eksistensgrunnlag. Vårt mangfold er vår styrke.

Forventning

Vi utvikles, lykkes og skaper verdier ved å ha gjensidige forventninger til hverandre.

Stolthet

Alle i Empo gjør en viktig jobb. Fornøyde kunder og arbeidstakere gir oss styrke og stolthet.

Målsetting

Empos merkevare skal være retningsgivende og til inspirasjon for landets vekstbedrifter. Empo skal gjennom sin virksomhet sørge for å være NAVs foretrukne leverandør av lokale attføringstjenester. Empo skal bidra til at tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid fortsatt inkluderes i arbeidslinjen.

Etiske retningslinjer

Alle ansatte i Empo er like verdifulle selv om vi er forskjellige, og har forskjellig ansvar.

Alle ansatte i Empo har rett til å bli møtt med respekt, og skal ikke krenkes eller diskrimineres.

Empo AS ble etablert som Ski Produksjonsservice AS i 1990, for å gi tilrettelagt arbeid til mennesker som vanskelig kan nyttiggjøre seg ordinært arbeid eller faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

NAV 

Empo er godkjent av NAV som tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak.

Eier 

Empo AS er heleid av Nordre Follo kommune.

Styret 

Styreleder: Gunnar Wedde
Nestleder: Jarle Holtet-Lid
Styremedlemmer: Ernst Robert Gjertsen (Oppnevnt av Rådet for funksjonshemmede), Mette Feie Haram
Ansattes representant: Rune Hagerup

EQUASS

Empo er EQUASS-sertifisert. EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 64 87 74 76

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt