Alle foto: Per Heimly

Empo tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo bidrar gjennom sin virksomhet til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de får nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
VTA er arbeidsplasser rettet mot personer som mottar, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Empo har 45 VTA plasser. Gjennom arbeidstrening bidrar vi til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt. Tilrettelagt arbeid er en viktig arena for mestring, verdiskapning og utvikling.

Arbeidstreningen i Empo består av individuelle tilpassede oppgaver i produksjons- og tv/media avdeling.

Vår visjon


Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.

Våre verdier

Mangfold

Empos arbeidstakerne er vår viktigste ressurs, og også vårt eksistensgrunnlag. Vårt mangfold er vår styrke.

Forventning

Vi utvikles, lykkes og skaper verdier ved å ha gjensidige forventninger til hverandre.

Stolthet

Alle i Empo gjør en viktig jobb. Fornøyde kunder og arbeidstakere gir oss styrke og stolthet

Målsetting

Empos merkevare skal være retningsgivende og til inspirasjon for landets vekstbedrifter.
Empo skal gjennom sin virksomhet sørge for å være NAVs foretrukne leverandør av lokale attføringstjenester.
Empo skal bidra til at tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid fortsatt inkluderes i arbeidslinjen.


Etiske retningslinjer

Alle ansatte i Empo er like verdifulle selv om vi er forskjellige,
og har forskjellig ansvar.

Alle ansatte i Empo har rett til å bli møtt med respekt,
og skal ikke krenkes eller diskrimineres.Empo AS ble etablert som Ski Produksjonsservice AS i 1990, for å gi tilrettelagt arbeid til mennesker som vanskelig kan nyttiggjøre seg ordinært arbeid eller faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

NAV
Empo er godkjent av NAV som tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak.

Eier
Empo AS er heleid av Ski kommune.

Styret
Styreleder: Gunnar Wedde
Nestleder: Jarle Holtet-Lid
Styremedlemmer: Ernst Robert Gjertsen (Oppnevnt av Rådet for funksjonshemmede), Mette Feie Haram
Ansattes representant: Jonny Uvaag

 

EQUASS
Empo er EQUASS-sertifisert. EQUASS Assurance er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Arbeid- og velferdsdirektoratet har satt som krav at alle arrangører av skjermede tiltak skal ha implementert et system for kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring innenfor sektoren. I Norge er EQUASS Assurance nå tatt i bruk av over 300 virksomheter innenfor skjermet arbeidsmarkedssektor, som alle er sertifiserte.Levert av Ascentia AS