Mangfold – Forventning – Stolthet

Vi mener annerledeshet er en styrke

Alt er mulig!

Empo tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo bidrar gjennom sin virksomhet til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de får nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
VTA er arbeidsplasser rettet mot personer som mottar, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Empo har 45 VTA plasser. Gjennom arbeidstrening bidrar vi til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt. Tilrettelagt arbeid er en viktig arena for mestring, verdiskapning og utvikling.

Arbeidstreningen i Empo består av individuelle tilpassede oppgaver i produksjons- og tv/media avdeling.

 

Vår visjon

Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.

wp-content/uploads/2020/06/produksjon3.jpg
Norsk reiseliv er hardt rammet som en følge av smittevernstiltak i næringen. Reiseglade nordmenn og en hel reiselivsnæring har fått tilværelsen snudd på hodet. At Norge vil framstå som et attraktivt reisemål for mange nordmenn i år er det liten grunn til å betvile. Men at funksjonshemmede kan  utgjøre en inntektsbringende målgruppe som faktisk aktiv søker opplevelser i nærmiljøet, synes norsk reiseliv å ha liten forståelse for
wp-content/uploads/2020/06/produksjon1.jpg
Leder i Norges Handikapforbunds ungdom, Tamarin Varner mener Krfs leder Kjell Ingolf Ropstad burde krevd full stortingssal for å stanse diskrimineringen som funksjonshemmede utsettes for etter fødselen. Krf mener at tidlig testing av fosteret ikke skal tilbys til alle gravide kvinner. Finner flere kvinner ut at de bærer på et foster med en potensiell funksjonsnedsettelse kan det føre til flere aborter.
wp-content/uploads/2019/12/crop.jpg
Mellom fredag 5. og lørdag 6. juni arrangeres årets Independent Living-festival – og denne gangen skjer det på internett. Dette betyr at hele landet kan ta del i Norges største feiring av funksjonshemmedes kamp for frihet og likestilling.

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 64 87 74 76

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt