Mangfold – Forventning – Stolthet

Vi mener annerledeshet er en styrke

Alt er mulig!

Empo tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo bidrar gjennom sin virksomhet til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de får nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
VTA er arbeidsplasser rettet mot personer som mottar, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Empo har 45 VTA plasser. Gjennom arbeidstrening bidrar vi til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt. Tilrettelagt arbeid er en viktig arena for mestring, verdiskapning og utvikling.

Arbeidstreningen i Empo består av individuelle tilpassede oppgaver i produksjons- og tv/media avdeling.

Vår visjon

Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 64 87 74 76

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt