Lærekandidater

Lærekandidat er en mulighet for deg som ønsker en praktisk rettet utdannelse, men som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fagbrev.

En lærekandidat har mål om å ta et kompetansebevis. Kompetansebeviset er mindre omfattende enn fag- eller svennebrev.
Mange ungdom jobber i en bedrift som endel av sin utdanning på vei mot et kompetansebevis i et yrkesfag.

Et opplæringsløp varierer mellom 1 – 4 år i bedrift. Det mest vanlige er 2 år på videregående skole og 2 år i bedrift.

Som lærekandidat får du en arbeidskontrakt med Empo. Du får tilrettelagt opplæring/ arbeid/ oppfølging og veiledning av fagansvarlig arbeidsveileder.

Fagretning:

– Medie/TV
– Logistikk
– Montasje

Hvem kan søke om plass som lærekandidat ved Empo?

– Du må ha ungdomsrett, den gjelder fra du går ut av ungdomsskolen. Mange unge har læretid i bedrift som en del av sin videregående opplæring. Hovedregelen er 2 år på skole og 2 år i bedrift. Hele retten må brukes innen utgangen av det året du fyller 24 år.

– Du må ha behov for individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Slik søker du:

– Går du på videregående skole hjelper skolen deg med å søke
– Alle søknader må gå igjennom OK Vekst – https://okvekst.no/laerekandidatordning/

BESØK OSS

Empo AS
Teglvegen 27
1400 Ski
KART

KONTAKT

post@empo.no
+47 64 87 74 76

ÅPNINGSTIDER

Mandag – Torsdag 08 – 15:30
Fredag 08-15:00
Lørdag/Søndag stengt