Skip to main content

Jobbmuligheter

Empo har 45 varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) for personer som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinært arbeid.

Jobb i Empo

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er arbeidsplasser rettet mot personer som mottar, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Gjennom arbeidstrening vil vi bidra til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet, både praktisk og sosialt. Tilrettelagt arbeid er en viktig arena for mestring, verdiskapning og utvikling.

Arbeidstreningen i Empo består av individuelle tilpassede oppgaver i produksjons- og TV/mediaavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene i produksjonsavdelingen er blant annet fruktpakking, montering, grafisk etterarbeid, budtjeneste, vedproduksjon, diverse utsendelser, plastpakking, monteringsarbeid av elektriske og mekaniske komponenter.

I media jobber vi med journalistikk, programledelse, kamera, redigering, lyd/lyssetting, animasjon, og produserer reportasjer og innslag, blant annet til web-TV og sosiale medier.

Hvordan søke

Hvis du ønsker å søke jobb i Empo sendes søknad til ditt lokale NAV-kontor. 

NAV vil foreta en vurdering av søkerens behov, og sende søknad til Empo AS dersom de har vurdert at bedriften kan være et hensiktsmessig arbeidstilbud.

Du må gjerne ta kontakt med oss på telefon 64877476 for mer informasjon.

Søknadsskjema finner du HER.