Skip to main content
 • Mangfold – Forventning – Stolthet
  Vi mener annerledeshet er en styrke

 • Mangfold – Forventning – Stolthet
  Vi mener annerledeshet er en styrke

 • Mangfold – Forventning – Stolthet
  Vi mener annerledeshet er en styrke

Alt er mulig!

For oss er annerledeshet en styrke

Empo tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. Empo bidrar gjennom sin virksomhet til å styrke og aktivere arbeidstakernes egne ferdigheter, slik at de får nødvendige ferdigheter for å kunne mestre hverdagen.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)
VTA er arbeidsplasser rettet mot personer som mottar, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd. Empo har 45 VTA plasser. Gjennom arbeidstrening bidrar vi til å øke den enkeltes kompetanse og mulighet i arbeidslivet både praktisk og sosialt. Tilrettelagt arbeid er en viktig arena for mestring, verdiskapning og utvikling.

Arbeidstreningen i Empo består av individuelle tilpassede oppgaver i produksjons- og tv/media avdeling.

Vår visjon

Empo mener annerledeshet er en styrke. Vi jobber for en fremtid hvor annerledeshet verdsettes og respekteres i samfunn og næringsliv.

 

Empo AS

 •  Empo AS ble etablert i 1990. Tilbyr tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede som faller utenfor det ordinære arbeidslivet.
 •  Har én produksjonsavdeling og én medieavdeling.
 •  Oppdragsgiver er NAV. I dag har Empo AS 45 VTA-plasser.
 •  Har 11 ordinært ansatte, fordelt på instruktører og veiledere. Samarbeider tett med NAV, kommune og helsevesen.
 •  Empo mener annerledes er en styrke, og jobber for at dette verdsettes og respekteres i næringslivet og samfunnet for øvrig.

ARBEIDSGLEDE: Arbeidsdagene hos Empo preges av mye latter og moro.