Vil helst være til nytte

Det er menneskelig ikke å ville være en byrde. Nedsatt funksjonsevne kan være en begrensning, men det er ikke en sykdom. Assistanse som kompenserer for funksjonstapet får mange ut av en passiv rolle som ytelsesmottager, og ut i en aktiv rolle som bidragsyter, skriver Anne Lilleby i et innlegg i Budstikka.

Likestillingsperspektivet er avgjørende om man skal unngå å føle seg som ”en klamp om foten” men som en verdsatt del av mangfoldet. Like muligheter for alle ansporer til å yte sitt beste, til å se forbi begrensninger og finne løsninger! I opptakten til kommunesammenslåingen av Asker, Røyken og Hurum ble jeg forespeilet bortimot en halvering av timetallet mitt for BPA – «Borgerstyrt Personlig Assistanse» . Uten tilstrekkelig assistanse må jeg slutte å jobbe, betaler mindre i skatt, blir mindre betalingsdyktig for kommunale tjenester, blir en byrde for familien og blir begrenset eller avskåret fra aktiviteter og sosialt samvær. Jeg reduseres til en utgiftspost mot min vilje når det ikke blir tatt hensyn til at assistanse er avgjørende for min evne til å bidra! Hvor ble det av gamle Askers motto: «Mulighetenes kommune»? Et motto som rommet optimisme og verdiskaping, og en holdning som kan anspore til å være med å dra lasset.

Hvis den nye, store kommunen ikke skal tape ansikt og gamle askerbøringer få støtte for sin skepsis mot sammenslåingen, bør nye Asker gå i bresjen for en BPA-ordning i tråd med hensikten: å sikre funksjonshemmede et likestilt, aktivt liv til glede for omgivelsene. Assistanse er avgjørende for å komme seg opp og ut om morgenen. Assistanse er avgjørende for at foreldre til funksjonshemmede barn skal kunne fungere både privat og i yrkeslivet. Assistanse er avgjørende for utdannelse og sosial kompetansebygging. Assistanse er avgjørende for mellommenneskelige relasjoner. Assistanse gir folk mulighet til å leve, ikke bare eksistere. BPA er verktøyet som likestiller funksjonshemmede, gir frihet og ansvarliggjør!

Les hele saken:

Alle vil helst være til nytte

Det er menneskelig ikke å ville være en byrde. Nedsatt funksjonsevne kan være en begrensning, men det er ikke en sykdom. Assistanse som kompenserer for funksjonstapet får mange ut av en passiv rolle som ytelsesmottager, og ut i en aktiv rolle som bidragsyter.

Levert av Ascentia AS