Vil ha debatt om organisering av arbeidslivet

I en kronikk i Namdalsavisa ønsker Kåre Aalberg og Sturla Ulsund fra organisasjonen Arbeidskompetanse at det kommer en debatt om hvilken form for arbeidsinkludering som er best egnet for distriktene. Aalberg og Ulsund er henholdsvis styreleder og daglig leder i Arbeidskompetanse.

«Som daglig leder i Arbeidskompetanse, en samarbeidsorganisasjon eid av vekstbedrifter i Trøndelag, mener vi utfordringene også bør analyseres i et sentrum – periferi perspektiv,» skriver Aalberg og Ulsund i starten av artikkelen, før de fortsetter: «Hovedargumentet for dette mener vi ligger i kompetanse utfordringer og lokal kunnskap. Dette kommer vi tilbake til. Vi tar utgangspunkt i en lokalhistorisk årbok hvor der vi fant en beskrivelse av oppvekst i de harde 1930-årene. Så kom potetonna. Da fikk vi ungene hjelpe til, det ble skikkelige oppmålte stykker med nedsatte merker. Det var tungt arbeid, men du verden hvor nødvendige vi følte oss

Videre skriver de: «Å føle seg nødvendig i samfunnet er etter vår mening selve koden for å lykkes med å skape et inkluderende samfunn. I dag har de som vokser opp knapt noen mulighet til å delta i ei «potetonn» der en erfarer du verden hvor nødvendig jeg følte meg. Arbeid er i det norske samfunnet den avgjørende arenaen for å skape mestring, likeverd og selvfølelse. Arbeid er viktig for å kunne føle seg som et helt menneske. Veien mot et mer inkluderende samfunn er kompleks og mangfoldig. Å tilrettelegge for å kunne delta i arbeid og verdiskapning etter evne har vært politisk prioritert i mange tiår. Arbeidslinja har over tid blitt gitt 2 definisjoner ut fra hvilket perspektiv som blir vektlagt.

«Arbeidslinja er også argumentert utfra kost-nytte-perspektiv der alle må bidra til verdiskapning i samfunnet for å opprettholde velferdsstaten – Alle skal med, skriver Aalberg og Ulsund, og fortsetter: «I dagens politiske språk er det denne forståelsen som er blitt «Inkluderingsdugnaden». Dermed blir de som står lengst unna et ordinært arbeidsliv nedprioritert. Dette ser vi tydelig i dag i kravspesifikasjonene i NAV sine mange arbeidstiltak. Krav som i større grad måles opp mot resultatoppnåelser og effektivt tidsbruk enn deltakernes av å være nyttige og verdifulle.»

Målrettet inkluderingsdugnad i distriktene

Som daglig leder og styreleder i Arbeidskompetanse, en samarbeidsorganisasjon eid av Vekstbedrifter i Trøndelag, mener vi utfordringene også bør analyseres i et sentrum – periferi perspektiv. Hovedargumentet for dette mener vi ligger i kompetanseutfordringer og lokal kunnskap. Dette kommer vi tilbake til.

Publisert av Anders Teslo

Levert av Ascentia AS