Utsetter å opprette FFO- Viken

 FFO er en paraplyorganisasjon for 84 medlemsorganisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke med til sammen 335.000 medlemmer. Mange av dem organiserer mennesker som er i risikogruppa for å bli alvorlig syke av korona-viruset. Det har ført til at FFO mandag besluttet å utsette møtevirksomhet til smittefaren er over. 

I helgen skulle det vært arrangert årsmøter i de tre fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold. I tillegg skulle det vært etableringsmøte for det nye FFO Viken. – Vi i FFO er per definisjon inndelt i fylkeslag. Og disse lagene skal følge fylkesstrukturen. Men det er ingen krise at vi har besluttet å utsette etableringen av FFO Viken. I utgangspunktet er møtene utsatt til 18. april. Om smittetoppen er passert på det tidspunktet, vil bli vurdert nærmere.

 Også flere av FFOs medlemsorganisasjoner har tatt konsekvensen av at medlemmene deres er særlig utsatt for sykdomsfare ved korona-smitte. Blant annet har CP-foreningen avlyst den årlige CP-konferansen, som skulle vært arrangert i Oslo Kongressenter 19. og 20. mars. Konferansen med tittelen «CP hele livet» skulle etter planen åpnes av helseminister Bent Høie. Også Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Diabetesforbundet har ifølge FFOs nettsider også besluttet å avlyse arrangementer. Denne helgen skulle Diabetesforbundet avholdt årsmøter i fylkene Trøndelag, Innlandet, Agder og Møre og Romsdal, mens de andre fylkene har planlagt årsmøter de neste ukene i mars. Alle disse møtene blir avlyst, ifølge forbundets nettsider. Nyheten fra FFO sto å lese i Handikapnytt.no i  går, 10. mars

Tidligere i dag gikk Handikapforbundets leder Tove Linnea Brandvik ut mot dem som bryter pålagt korona-karantene. FFOs generalsekretær Lilly Ann Elvestad deler bekymringen for at sviktende oppfølging av karantenebestemmelser kan ramme funksjonshemmede og kronisk syke som har forhøyet risiko for å bli alvorlig syke. – Jeg håper at folk står solidarisk og ivaretar smittevernet på en god måte. Dette må alle i Norge stå sammen om, oppfordrer Elvestad.

FFO stopper møtevirksomhet

PRESISERING, 10. MARS: I den opprinnelige versjonen av denne saken skrev vi at all møtevirksomhet i FFO opphører. Det riktige er at mindre møter foreløpig vil fortsette som normalt. – Ut fra det bildet vi ser nå, og etter råd fra helsemyndighetene, har vi besluttet å stoppe møtevirksomhet, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til Handikapnytt.

Levert av Ascentia AS