Stikkord: varig tilrettelagt arbeid

Ny rapport om utviklingshemmede og arbeidsforhold

I en ny rapport som er utarbeidet av NTNU Samfunnsforskning, kommer det frem at det kun er 5,6% av alle utviklingshemmede som har et arbeidsforhold. – Personer med utviklingshemming er knapt i ordinær sysselsetting, det er vanskeligere å få VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid), og det står i kontrast til FN-konvensjonen, sa Christian Wendelborg, da han la frem rapporten som han selv har vært med på å lage, i samarbeid med med Anna M. Kittelsaa og Sigrid Elise Vik. 

Rapporten, som har fått navnet «Overgang skole og arbeidsliv for elever med utviklingshemming», peker på at forventningene til kompetanseoppnåelse og opplæringstilbud for elever med utviklingshemming er påvirket av det liv som en tror venter dem etter at de er ferdige på skolen. Videre kommer det frem at nesten ingen får en arbeidsvurdering fra NAV før man innvilges en uføretrygd. De fleste elevene har noe å gå til etter at de er ferdige med skolen, men svært mange, 80%, får uføretrygd når de fyller 18 år. – Det er bra at utviklingshemmede har rettigheter som gir dem inntektssikring, men samtidig tyder mye på at det er samfunnsmessige holdninger og lave forventninger som bidrar til at nesten ingen blir sett på som fremtidige arbeidstakere, sier FFO-rådgiver Grete Crowo, som deltok under fremleggelsen av rapporten.

Ifølge artikkel 27 i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne har utviklingshemmede rett til arbeid og sysselsetting. Imidlertid er utviklingshemmede så godt som utenfor det vanlige arbeidsmarkedet, pluss at de er marginalisert og i utkanten av det skjermede arbeidsmarkedet.

Les hele saken på FFO.no: Kun 5,6% sysselsatt i arbeidsforhold

Publisert av Anders Teslo

FFO, NAV, varig tilrettelagt arbeid, VTA

Levert av Ascentia AS