Stikkord: Oslo

Vegard får beholde leiligheten

For noen uker siden kunne Dagbladet fortelle om utviklingshemmede  Vegard Kile, 55 som i januar  fikk begjæring om utkastelse fra  omsorgsboligen sin på Rustadgrenda i Oslo. Dette var som en følge av at kommunen hadde bestemt seg for å øke husleia fra 8 000 til 13 000 kroner i   måneden. Nå kan Vegard og andre i hans situasjon juble en stund. Etter at byråden har bestemt seg for å skru tilbake leieprisene ut året. Kommunen vil også endre rutiner for å sikre en bedre dialog  med brukere og pårørende i tilsvarende saker.

Etter dette har det vært store diskusjoner om kommunens ordning for prissetting av omsorgsboliger. Flere har tatt til orde for at byrådet skal rydde opp, blant andre Fabian Stang, som tilbød seg å betale mellomlegget fra egen lomme dersom kommunen ikke ordner opp umiddelbart. Nå har byråden besluttet å fryse dagens ordning ut året. – Vi politikere er valgt for å agere når innbyggerne opplever å bli behandlet urettferdig. Det har vi valgt å gjøre i denne saken. De som bor i omsorgsboliger skal kunne leve gode liv, uten å bekymre seg for om de har råd eller ikke til å betale husleia, sier byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Den opprinnelige prisøkningen skyldtes at kommunen har operert med såkalt gjengs leie, som betyr at kommunale boliger skal prissettes etter gjennomsnittlig markedspris. Det har ført til at kvadratmeterprisen på kommunale boliger har økt betraktelig flere steder, etter hvert som flere boliger har blitt regulert. Fra 2006 hadde det vært en unntaksbestemmelse for subsidiering av leie for blant annet omsorgsboliger for utviklingshemmede, men denne ble opphevet i 2016. 

Byråd Tone Tellevik Dahl har bestemt at Oslo kommune skal fryse innføringen av gjengs leie for omsorgsboliger.  Hun sier  at alle som har fått økt husleia som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen vil få denne nedjustert til opprinnelig nivå, med umiddelbar virkning. De vil også få tilbakebetalt differansen de har betalt mellom subsidiert og gjengs leie helt tilbake til 2016.

Truet med å kaste ut Vegard. Nå snur kommunen

Vi politikere er valgt for å agere når innbyggerne opplever å bli behandlet urettferdig. Det har vi valgt å gjøre i denne saken. De som bor i omsorgsboliger skal kunne leve gode liv, uten å bekymre seg for om de har råd eller ikke til å betale husleia, sier byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

bolig, Oslo, Oslo kommune

NAV og Velferdsetaten er kritiske til ny beregning av bostøtte

Både Nav og Velferdsetaten er kritiske til den nye beregningen av bostøtte, som gjør at 100 prosent uføre i Oslo må klare hele husleia alene. Det er kommunal og moderniseringsdepartementet ved kommunal-minister Jan Tore Sanner i Høyre partiet som har ansvar for bostøtteordningen. Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sier seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen. Døskeland forteller at hennes kontor har fått mange henvendelser de siste ukene fra fortvilede uføre som plutselig må klare hele husleia alene og må supplere opp med sosialhjelp. 

Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sier seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen. Når de mister bostøtten vil de ikke klare seg på en statlig uføreytelse fordi husleiene i Oslo er så høye. Husleier på 9.-10.000 kroner er dessverre helt vanlig for mange enslige i Oslo, og netto utbetalt trygd er på 13.-15.000 kroner, sier Døskeland. 

Inntektsgrensene i den nye ordningen gjør at 100 prosent uføre som bor alene får utbetalt 86 kroner for mye i trygd fra Nav. Dermed faller hele bostøtten bort. Det samme gjelder for unge uføre. 100 prosent uføre Einar Ask er én av flere uføretrygdede i Oslo som nå mister retten til bostøtte for bakgrunnen er den nye beregningen av bostøtte som ble innført 1. januar i år. Jeg stiller meg undrende til inntektsgrensene de har satt.

Når det gjøres sånne endringer i et departement, fører det til at andre deler av forvaltningen får vesentlig mer å gjøre. Det merker vi nå, sier Døskeland. Vi merker at vi får flere henvendelser fra flere som mister bostøtten. Både vi og andre kontorer ble nedringt da denne endringen fikk virkning i februar. Folk fikk stopp i utbetalingen uten å skjønne hvorfor, sier hun. Tall fra velferdsetaten viser at det ble utbetalt rundt 10 millioner kroner mindre i bostøtte til alle typer mottakere første termin i 2017 sammenlignet med siste termin 2016.

De uføretrygdede som nå mister bostøtten på grunn av den nye inntektsberegningen, ville uansett mistet den på et senere tidspunkt som følge av uførereformen, forteller Thorkildsen. Grunnen er at det fra i år er månedlige inntekter som legges til grunn for bostøtten, og ikke ligningsinntekten, som for de fleste er lavere enn månedsinntekten for et år.

Bakgrunnen for reformen var at uføre skulle kunne jobbe mer ved siden av trygdeutbetalingene, og derfor skulle uføretrygden skattlegges som arbeidsinntekt. Ingen skulle tape på det, så da måtte bruttoinntekten øke slik at nettoinntekten forble den samme. Det ble ikke tatt hensyn til i bostøtteordningen, med den følge at uføre faller ut, sier Thorkildsen. Seksjonssjef Finn Thorkildsen i velferdsetaten mener bortfallet av bostøtte ikke først og fremst skyldes de nye inntektsgrensene, men uførereformen fra 2015. Nå beregner vi bostøtte basert på den inntekten søkeren faktisk har nå, og dermed fanger vi også opp behovet for bostøtte på en bedre måte enn før.

Det nye inntektsgrunnlaget gjør at en husstand som mister inntekt vil kunne få økt bostøtte raskere og enklere enn før. Samtidig vil Husbanken raskere fange det opp dersom noen har for høy inntekt og dermed ikke har krav på bostøtte. Dette er en årsak til at det er færre mottakere av bostøtte i 2017, skriver hun. Ifølge Holm Jensen er den nye ordningen mer treffsikker enn den gamle, som baserte seg på lignings inntekt framfor månedsinntekt.

Les hele saken i dagsavisen.no:

– Vi blir nedringt av uføre som har mistet bostøtten

Resultatet av de nye inntektsgrensene vil bli at flere uføre må gå på sosialhjelp livet ut, sier seksjonsleder Inger Døskeland ved Nav-kontoret på St. Hanshaugen. Dagsavisen fortalte forrige uke om 100 prosent uføre Einar Ask. Han er én av flere uføretrygdede i Oslo som nå mister retten til bostøtte.

Publisert av Lars Jotun Johansen

Høyre, Husbanken, NAV, Oslo

Levert av Ascentia AS