Stikkord: Oslo kommune

Vegard får beholde leiligheten

For noen uker siden kunne Dagbladet fortelle om utviklingshemmede  Vegard Kile, 55 som i januar  fikk begjæring om utkastelse fra  omsorgsboligen sin på Rustadgrenda i Oslo. Dette var som en følge av at kommunen hadde bestemt seg for å øke husleia fra 8 000 til 13 000 kroner i   måneden. Nå kan Vegard og andre i hans situasjon juble en stund. Etter at byråden har bestemt seg for å skru tilbake leieprisene ut året. Kommunen vil også endre rutiner for å sikre en bedre dialog  med brukere og pårørende i tilsvarende saker.

Etter dette har det vært store diskusjoner om kommunens ordning for prissetting av omsorgsboliger. Flere har tatt til orde for at byrådet skal rydde opp, blant andre Fabian Stang, som tilbød seg å betale mellomlegget fra egen lomme dersom kommunen ikke ordner opp umiddelbart. Nå har byråden besluttet å fryse dagens ordning ut året. – Vi politikere er valgt for å agere når innbyggerne opplever å bli behandlet urettferdig. Det har vi valgt å gjøre i denne saken. De som bor i omsorgsboliger skal kunne leve gode liv, uten å bekymre seg for om de har råd eller ikke til å betale husleia, sier byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Den opprinnelige prisøkningen skyldtes at kommunen har operert med såkalt gjengs leie, som betyr at kommunale boliger skal prissettes etter gjennomsnittlig markedspris. Det har ført til at kvadratmeterprisen på kommunale boliger har økt betraktelig flere steder, etter hvert som flere boliger har blitt regulert. Fra 2006 hadde det vært en unntaksbestemmelse for subsidiering av leie for blant annet omsorgsboliger for utviklingshemmede, men denne ble opphevet i 2016. 

Byråd Tone Tellevik Dahl har bestemt at Oslo kommune skal fryse innføringen av gjengs leie for omsorgsboliger.  Hun sier  at alle som har fått økt husleia som tidligere var omfattet av unntaksbestemmelsen vil få denne nedjustert til opprinnelig nivå, med umiddelbar virkning. De vil også få tilbakebetalt differansen de har betalt mellom subsidiert og gjengs leie helt tilbake til 2016.

Truet med å kaste ut Vegard. Nå snur kommunen

Vi politikere er valgt for å agere når innbyggerne opplever å bli behandlet urettferdig. Det har vi valgt å gjøre i denne saken. De som bor i omsorgsboliger skal kunne leve gode liv, uten å bekymre seg for om de har råd eller ikke til å betale husleia, sier byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

bolig, Oslo, Oslo kommune

Levert av Ascentia AS