Stikkord: NRK

Kortnytt mandag 8. oktober 2018

Under følger det noen lenker til aktuelle saker. 

Reagerer på at NRK ikke inkluderte rullestolbruker

I en kronikk på Handikappnytt skriver kommunikasjonsdirektør for Uloba Norge, Hans Hjellemo, om NRKs beslutning om å ikke la rullestolbrukeren Ville Aarli Grøndalen (7) være med under «BlimE-dansen», nettopp fordi han sitter i rullestol. Hjellemo viser også til en sak fra Arendalsuka i august, hvor NRK hadde en åpen debatt. Debatten foregikk om bord på en båt, og på grunn av dette kom ikke de funksjonshemmede til orde.  – NRK har, som lisensfinansiert allmenkringkaster, et særlig ansvar for å ivareta og speile mangfoldet. Men holdningen i NRK ser ut til å være at med funksjonshemmede er det ikke så nøye, skriver Hjellemo i kronikken. 

Les hele saken: Når NRK stenger funksjonshemmede ute

Viktig frokost

Torsdag ble det arrangert et møte mellom stortingsrepresentantene og ansatte fra Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene (ASVL) og representanter fra medlemsbedriftene. Møtet ble avholdt utenfor Stortinget, og formålet med møtet var å fremme et krav fra ASVL om minst 2000 nye tilrettelagte arbeidsplasser innen utgangen av nåværende stortingsperiode. Mens arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, står 67 prosent av mennesker med lettere utviklingshemming uten arbeid/dagtilbud.

Les hele saken: Årets Viktigste Frokost

Kritiserer rådmannens uttalelse om BPA-ordningen

I en kronikk på Kommunal Rapport skriver kommunikasjonsdirektør for Uloba Norge, Hans Hjellemo, at rådmannen i Ulstein kommune, Einar Arset, hopper bukk over menneskerettighetene for funksjonshemmede,  når han (Arset) kritiserer BPA-ordningen på samme nettsted. Hjellemo siterer følgende fra rådmannens utallelse: «Vi ser en voldsom vekst hvor BPA skaper millionkostnader ut av nærmest intet. I stedet for at kommunen får levere boliger med plass til flere som kan dele på ressursene, har BPA med fritt valg gjort at vi får én til én-tilbud med full kommunal kostnadsdekning. Vi forhindres rett og slett i å samordne egne tjenester». Hjellemo viser til FN-konvensjonens artikkel 19, som «slår fast retten for funksjonshemmede til å leve selvstendig, fritt og uavhengig, og til å være inkludert i samfunnet».

Les hele saken: Gir blaffen i menneskerettigheter

Publisert av: Anders Teslo

 

 

ASVL, BPA, NRK, ULOBA, Ulstein

NRK-streiken er over

Onsdag kveld ble streiken blant journalistene i NRK avsluttet, etter å ha pågått siden tirsdag i forrige uke. Dermed kommer programmer som for eksempel P3-morgen, Dagsrevyen og Dagsnytt atten til å være på lufta igjen fra og med i dag (torsdag).

Før streiken var et faktum var Norsk Journalistlags NRK-medlemmer og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter i forhandlinger, men disse brøt sammen på formiddagen tirsdag 15. mai. Onsdag kveld kom partene til enighet om en ny avtale, og dette er noen av punktene som står i avtalen.

  • Avtalen innebærer at journalistene får et generelt tillegg på 2,8 prosent pr. 1. juni, minimum 18 100 kroner.
  • Det avsettes en pott på 500 kroner. pr. NJ-medlem til lokale forhandlinger.
  • Tilkallingsvikarer likebehandles og lønnes på samme måte som fast ansatte.
  • Journalistene skal få nødvendig kompetanseheving.
  • Ulempesatsene øker med 2,8 prosent.
  • Ordningen med fri lisens for ansatte i NRK blir avviklet. Dette kompenseres med at grunnlønnen for alle økes med 2.970 kroner, gjeldende fra 1. juli 2018.
  • Utdanningstillegget økes til 3.000 per 30 studiepoeng.
  • Minstelønnssatsene økes med 20.970 kroner.

Les hele saken: Journaliststreiken i NRK er over

Publisert av: Anders Teslo

 

 

NRK

Levert av Ascentia AS