Stikkord: NFU

Kritisk til samlokalising av utviklingshemmede

I en kronikk i Budstikka som sto på trykk på lørdag, kommer NFUs lokallag i Bærum med kritikk av kommunens plan om legge ned 6 avlastningshjem- og barneboliger. Som erstatning vil det bli bygget en institusjon med 35 plasser som skal ligge i nærheten av Haug skole og ressurssenter på Hosle.

Lokallaget mener at man med dette beveger seg bort fra HVPU-reformens målsetting, som, da den ble iverksatt ved årsskiftet 1990/1991, var å integrere utviklingshemmede i lokalmiljøet, samt å legge ned institusjonene. Med den nye institusjonen vil aktiviteter, avlastning og bolig skje innenfor et avgrenset område, og lokallaget mener at de ser endringene allerede. «Flere bofellesskap for utviklingshemmede bestiller nå mat fra Storkjøkkenet. Det tenkes gruppe.» heter det i artikkelen, og videre står det: «Bor du i en samlokalisert bolig hvor noen av beboerne ikke kan være med å lage middagen, så vil dette gå ut over dem som eventuelt kan lage mat eventuelt med noe veiledning.» Her mener NFU at «alle med utviklingshemming som har glede av å gå til butikken, må få lov til dette. Handling bidrar til aktivisering og deltagelse på arenaer der andre innbyggere møtes.»

Bærum, NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Les mer

Levert av Ascentia AS