Stikkord: BPA

Når Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerer BPA-seminar på Scandic Stavanger Forus i dag, har helseminister Bent Høie varslet sin ankomst. Han regner med at mange i salen både har spørsmål og erfaringer med en BPA-ordning som ikke fungerer for dem. Bakgrunnen er alle de rapportene om at ordningen ikke fungerer som det verktøyet for likestilling og samfunnsdeltakelse som regjeringen forutsatte da de  vedtok å gjøre BPA til en rettighet.

Leder i LARS Andres Nupen Hansen, sier til Handikapnytt at Bent Høie jobber iherdig og engasjert med BPA. Han er invitert for å fortelle om hva han  mener brukerstyrt personlig assistanse skal være . Men han vil nok få spørsmål om hvorfor det ikke fungerer godt nok i praksis. Hos oss blir han møtt av venner som har gode spørsmål, sier LARS-lederen. Ved flere anledninger har helseministeren gitt uttrykk for utålmodighet over at norske kommuner ikke leverer BPA som oppfyller det Stortinget har tenkt at ordningen skal være.

– Vi vil gjerne at Bent Høies budskap ikke bare når oss brukere, men at det også når fram til kommunene, som trenger å høre det. Men vår erfaring er at det dessverre er vanskelig å få de riktige personene fra kommunene i tale når det gjelder BPA, sier Anders Nupen Hansen.

Når Bent Høie møter på seminaret i Stavanger, har han nettopp fått beskjed om å utrede hvordan BPA skal kunne fungere bedre som redskap for likestilling og samfunnsdeltakelse. Dette kom på plass som i budsjettavtalen mellom Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene.

Helseministeren var i Porsgrunn i oktober og skal videre til Kristiansand 11. desember. Da blir Bent Høie (H) byttet ut med Geir Lippestad (Ap). LARS har fått støtte av Helsedirektoratet for å arrangere seminaret de har kalt Assistanse i hverdagen.

– Til neste år planlegger vi flere, og det er bestemt at vi skal ha en samling i Trondheim 13. eller 14. mars, sier Anders Nupen Hansen. Han mener det er veldig viktig å se på kommunenes rolle i den kommende utredningen om hvordan BPA kan organiseres bedre. Praksisen er så utrolig forskjellig fra kommune til kommune. Vi lever i et samfunn der veldig mye standardiseres, men når det gjelder BPA er det tilfeldig og personavhengig. Hva slags BPA du får avhenger i stor grad av hvilken kommune du bor i sier han.

Mange medlemmer i LARS har en BPA-ordning i dag. Men det er også mange som ønsker seg det, men likevel lar være å søke fordi prosedyrene er så innfløkte. Og ofte er det slik at kommunene som skal behandle søknadene, selv ikke kjenner regelverket godt nok, sier Anders Nupen Hansen. Han forklarer at mange synes det er krevende å skulle beregne hvor mange timer BPA de har behov for. Det er vanskelig å skulle ta høyde for alle hverdagens behov når man – som de fleste – har en grunnholdning om at man helst vi klare seg mest mulig selv.

– Og kanskje vegrer vi oss for å få fremmede personer inn i livet for å hjelpe med de daglige rutinene Generalsekretæren i Handikapforbundet, Sunniva Ørstavik, fylkesmannen i Rogaland kommer.

Les hele saken:

Helseminister Bent Høie i løvens hule for å snakke om BPA

Helseministeren har nemlig varslet sin ankomst når Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS) arrangerer BPA-seminar på Scandic Stavanger Forus Stavanger mandag 26. november. – Vi inviterte helseministeren for at han skal fortelle om hva han mener brukerstyrt personlig assistanse skal være, sier leder i LARS, Andres Nupen Hansen.

Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

 

Emneord: , , , , , , ,

Fakkeltog mot kutt i BPA

Rådmannen i Fredrikstad vil styrke Helse- og omsorgsbudsjettet for 2018 med sju millioner kroner, blant annet ved å kutte 5,7 millioner kroner i tjenestetilbudet til funksjonshemmede. 250 mennesker gikk i fakkeltog i Fredrikstad sentrum i protest mot kuttene.

Emneord: , ,

Les mer

Under følger det noen lenker til aktuelle saker. 

Reagerer på at NRK ikke inkluderte rullestolbruker

I en kronikk på Handikappnytt skriver kommunikasjonsdirektør for Uloba Norge, Hans Hjellemo, om NRKs beslutning om å ikke la rullestolbrukeren Ville Aarli Grøndalen (7) være med under «BlimE-dansen», nettopp fordi han sitter i rullestol. Hjellemo viser også til en sak fra Arendalsuka i august, hvor NRK hadde en åpen debatt. Debatten foregikk om bord på en båt, og på grunn av dette kom ikke de funksjonshemmede til orde.  – NRK har, som lisensfinansiert allmenkringkaster, et særlig ansvar for å ivareta og speile mangfoldet. Men holdningen i NRK ser ut til å være at med funksjonshemmede er det ikke så nøye, skriver Hjellemo i kronikken. 

Les hele saken: Når NRK stenger funksjonshemmede ute

Viktig frokost

Torsdag ble det arrangert et møte mellom stortingsrepresentantene og ansatte fra Arbeidsgiverforeningen for vekstbedriftene (ASVL) og representanter fra medlemsbedriftene. Møtet ble avholdt utenfor Stortinget, og formålet med møtet var å fremme et krav fra ASVL om minst 2000 nye tilrettelagte arbeidsplasser innen utgangen av nåværende stortingsperiode. Mens arbeidsledigheten i Norge er på 4 prosent, står 67 prosent av mennesker med lettere utviklingshemming uten arbeid/dagtilbud.

Les hele saken: Årets Viktigste Frokost

Kritiserer rådmannens uttalelse om BPA-ordningen

I en kronikk på Kommunal Rapport skriver kommunikasjonsdirektør for Uloba Norge, Hans Hjellemo, at rådmannen i Ulstein kommune, Einar Arset, hopper bukk over menneskerettighetene for funksjonshemmede,  når han (Arset) kritiserer BPA-ordningen på samme nettsted. Hjellemo siterer følgende fra rådmannens utallelse: «Vi ser en voldsom vekst hvor BPA skaper millionkostnader ut av nærmest intet. I stedet for at kommunen får levere boliger med plass til flere som kan dele på ressursene, har BPA med fritt valg gjort at vi får én til én-tilbud med full kommunal kostnadsdekning. Vi forhindres rett og slett i å samordne egne tjenester». Hjellemo viser til FN-konvensjonens artikkel 19, som «slår fast retten for funksjonshemmede til å leve selvstendig, fritt og uavhengig, og til å være inkludert i samfunnet».

Les hele saken: Gir blaffen i menneskerettigheter

Publisert av: Anders Teslo

 

 

Emneord: , , , ,