Stikkord: Barnehuset

Avhør i Barnehus fører ikke til raskere dommer

Det ble innført nye regler for tilrettelagte avhør av barn og sårbare voksne i vold- og overgrepssaker i 2015. Da ble det bestemt at barn og voksne med for eksempel utviklingshemninger, skal avhøres ved barnehusene. Det ble også  bestemt at tidsfristene skulle bli kortere mellom  anmeldelse og avhør. Leder av barnehusene i Bergen, Kristin K. Fjell sier til NRK  at det fungerer å ha korte frister. Hvis en lemper på  kravene der, kan det fort bli andre saker som må prioriteres og det kan gå ut over barn og utviklingshemmede som har anmeldt vold og overgrep til politiet.

– Det som er den største bekymringa er at alvorlige saker blir liggende uten å bli ferdigstilt fordi det hele tiden kommer inn mange nye saker som det raskt skal tas avhør i, sier statsadvokat Birgitte Istad hos riksadvokaten.

Riksadvokaten mener at de stramme tidsfristene kan gjøre at andre type saker kan bli skadelidende, for eksempel vold og overgrep mot voksne. Forslaget er derfor å forlenge fristene i mindre alvorlige saker, som for eksempel blotting. Istad sier at de i utgangspunktet er positive til strenge frister, men åpner for å utvide tidsfristen med en uke. Dette kan gi politiet mulighet for å bruke mer skjønn.

– Noen justeringer av regelverket kan gjøre det lettere for politiet å prioritere enda riktigere, sier hun. I dag har politiet en frist på en til tre uker på å avhøre barn og sårbare voksne  i vold og overgrepssaker. Men disse fristene blir ofte brutt.

Slik kan det ikke fortsette, mener riksadvokaten. Riksadvokaten peker også på at de stramme tidsfristene kan gjøre at andre type saker kan bli skadelidende. Forslaget er derfor å forlenge fristene i mindre alvorlige saker, som for eksempel blotting. -Jeg blir ganske opprørt når jeg ser det at det igjen foreslås at det ikke skal  være obligatorisk for barn a å komme til barnehuset  for tilrettelagt avhør.

– Det omtales som mindre alvorlige saker, men dette vet vi slett ikke på forhånd. Man kan ikke vite hvordan barna opplever det, og så er det ofte sånn at barn ikke har mot til å fortelle alt og underrapporterer i frykt for trusler fra en  overgriper. Barn og utviklingshemmede forteller gjerne litt, og så har de ikke fortalt alt.  Saken kan derfor være mye mer alvorlig enn det ser ut fra starten.

Les hele saken på nrk.no:

Riksadvokaten vil endre reglene for avhør av barn – Barnehuset reagerer

Vi ser at det fungerer å ha korte frister. Hvis en lemper på kravene der, kan det fort bli sånn at det er andre ting som vil gå foran i prioritet, og så vil det gå ut over barna, sier leder av barnehuset i Bergen, Kristin K. Fjell, til NRK.

Les også:

Barneombudet: Barn utsatt for overgrep får ikke nok hjelp

Etter å ha intervjuet rundt 50 barn som er blitt utsatt for vold og overgrep, peker Barneombudet på det de mener er store hull i systemet som skal hjelpe barn som er utsatt for vold og overgrep.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen

Barnehuset

Levert av Ascentia AS