Stikkord: autisme

Mener at film- og TV-karakterer med autisme forsterker stereotypier

I en studie som er utarbeidet av forskere ved University of Edinburgh, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Østfold, kommer det frem at film- og TV-karakterer med autisme blir fremstilt på en ensidig måte.

Professor Anders Nordahl-Hansen ved Høgskolen i Østfold forteller til nettstedet forskning.no at mesteparten av karakterene viser seg å ha sammensatte symptomer. Hele fire av ti TV-erier på «mest sett»-listen i USA i fjor inneholdt karakterer av mange anses som personer med autisme, sier Nordahl-Hansen, og fortsetter:

– Det høres kanskje bra ut, men karakterene blir mer karikaturer som oppfyller diagnosekriteriene på en lærebokpreget måte enn realistiske portretteringer.

Forskerne hadde en liste på 26 TV-serier og filmer der karakterene hadde en autismespekterforstyrrelse som serien selv fortalte om, eller blitt sterkt assosiert med diagnosen gjennom f. eks. media. Så vurderte de (forskerne, journ. am) karakterene ut fra en liste over symptomer som er knyttet til autisme, for eksempel å ha problemer med å være sosiale og kommunisere. Andre autismesymptomer f.eks. språkproblemer og karakteristisk oppførsel. På denne måten avdekket forskerne om karakterene ble ble fremstilt på en realistisk måte eller ei.

Les hele saken:

– Autistiske karakterer på TV og film forsterker stereotypier

Hele fire av ti TV-serier på «mest-sett»-listen i USA i fjor inneholdt karakterer som av mange anses som personer med autisme, sier professor Anders Nordahl-Hansen ved Høgskolen i Østfold. Han forteller at et overveldende flertall av karakterene viser seg å ha et svært høyt antall symptomer.

Publisert av Anders Teslo

autisme, film, TV

Levert av Ascentia AS