Stikkord: ADA

USAs justisdepartement skroter lov for utviklingshemmede

I USA har justisminister Jeff Sessions besluttet å oppheve en lov for amerikanere med utviklingshemming, også kjent som Americans with Disabilities-loven.

Av de 25 dokumentene som er gjennomgått, og senere opphevet, ligger det vedtak som ble fattet så langt som 20 år tilbake i tid. Dette innebefatter veiledning om forskjellige assistentdyr, og tilgjengelighet ved offentlige bygninger. Noe som også er opphevet er daværende president Obamas målsetning fra 2016 om å bedre vilkårene for utviklingshemmede i arbeidslivet, og flere støttegrupper er bekymret for konsekvensene dette kan ha.

ADA, Jeff Sessions, Trump, USA

Les mer