Stor glede da foreldrene fikk tilbake pleiepenger

Regjeringen endret  pleiepengeordningen  i 2017. Nå blir disse endringene borte, kunngjorde fungerende KrF-leder Olaug Bollestad. Fra juli er alle endringene fjernet, skriver Dagbladet. Foreldre med sterkt funksjonshemmede barn sier de gråter av glede. I sin landsmøtetale tok Bollestad også et oppgjør med diskriminering og utestengelse av funksjonshemmede. 

Pleiepengeordningen skal sikre at foreldre med alvorlig syke barn får økonomisk støtte  når de må gå ut av jobb for å ta hånd om barna. Regjeringens endringer i 2017 fikk hard medfart i opposisjonen, og senest i fjor høst ga Stortinget beskjed om at det måtte gjøres endringer. Det er Dagbladet som kunne melde at fungerende KrF-leder Olaug Bollestad ville kunne varsle at regjeringen har gått med på å reversere samtlige av de omstridte endringene. Den store KrF-seieren i regjering var derfor kjent på forhånd da Bollestad gikk på talerstolen og fortalte at regjeringen har gått med på å reversere samtlige av de omstridte endringene i pleiepengeordningen.  

  Fjerning av pleiepengeordningen har fått dramatiske konsekvenser for foreldre med alvorlig langtidssyke og funksjonshemmede barn. Disse foreldrene er helter som ivaretar ungene sine og som bruker ekstremt mye krefter på å være våkne om natta eller være i beredskap. De skal slippe å kjenne på en økonomisk bekymring, som at de blir trukket i lønna fordi de burde vært i jobb de timene ungene er i barnehage, mens de egentlig er i beredskap. Det skal være 100 prosent lønn, uten tidsbegrensning, sier Bollestad til Dagbladet. Endringene trer i kraft fra 1. juli i år og tas med i revidert nasjonalbudsjett, som kommer i midten av mai. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra for inneværende år til posten som tar for seg pleiepenger. Pleiepenger ◾Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. ◾Regjeringens endringer i ordningen har vært et opphetet politisk stridsspørsmål. ◾For mens ordningen ble utvidet til å omfatte mellom 8000 og 9000 flere foreldre, ble ytelsen samtidig tidsbegrenset slik at du bare ville få full kompensasjon det første året, deretter 66 prosent av tidligere inntekt. Og etter fem år ville det være slutt.

Nå kan altså KrF kunngjøre at det også blir 100 prosent lønn, uten tidsbegrensning eller gradering. Mange foreldre med sterkt funksjonshemmede barn har ført en hard kamp mot regjeringens endringer i pleiepengeordningen. Blant de mest markante er foreldrenettverket «Løvemammaene», som har kjempet hardt og lenge for å få gjennomslag i pleiepengesaken: «Endelig, endelig – fra 1. juli blir også graderingsreglene i pleiepengelovverket endret. Vi i Løvemammaene er så glad at vi griner i dag. Vi har vunnet gjennom på alle 4 punkter vi har kjempet så lenge for», skriver Løvemammaene på Facebook.

Les hele saken i linken under:

Foreldre gråter av glede etter seier om pleiepenger

Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir nå reversert, kunngjør fungerende KrF-leder Olaug Bollestad. Fra juli er alle endringene fjernet, skriver Dagbladet. Foreldre med sterkt funksjonshemmede barn sier de gråter av glede. I sin landsmøtetale tok Bollestad også et oppgjør med diskriminering og utestengelse av funksjonshemmede.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 29. april 2019

.

Levert av Ascentia AS