Sparkesykkel nominert til DOGA-pris

På Hvalstad i Asker har bedriften KRABAT vært med på å utviklet en løpe- og sparkesykkel som kan brukes av barn med funksjonsnedsettelse. Nå har sykkelen, som har fått navnet KRABAT Runner, blitt nominert til DOGAs hederspris.

DOGA (Design og arkitektur Norge) er en stiftelse som er en del av Nærings- og handelsdepartementet, og stiftelsen er en del av regjeringens satsning på økt innovasjon. Hedersprisen blir delt ut onsdag 22. januar, og i tillegg til løpe- og sparkesykkelen er 9 andre prosjekter nominert. I juryens begrunnelse står det: «Valgene som er tatt i den grundige utviklingsprosessen, er innsiktsfulle og kloke, og øker produktets levetid og bruksområder. Juryen har stor tro på at Krabat Runner vil bidra til å senke barrieren mellom barn med funksjonsnedsettelse og andre barn og åpne nye arenaer for lek og sosial omgang barn imellom».

Sparkesykkel utviklet på Hvalstad nominert til pris

Onsdag avgjøres det om de får prisen. 10 prosjekter er nominert. Krabat og morselskapet Hepro har utviklet en løpe- og sparkesykkel «som sletter grensen mellom produkter for barn med funksjonsnedsettelser og produkter for alle barn», ifølge pressemeldingen.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS