Videoreportasjer

SOR-prisen til Jens Petter Gitlesen

Jens Petter Gitlesen fikk årets SOR-pris for hans arbeid som har ført til at stortingsmeldingen «Melding mottatt. Tid for handling!» har blitt en realitet.

Samordningsrådet (SOR) var vert for konferansen
«Melding mottatt. Tid for handling!» som i høst ble avholdt i Oslo.
Tema var stortingsmeldingen om levekår for mennesker med utviklingshemning.
På Oslo Kongressenter Folkets Hus tildelte de forbundsleder i NFU, – Det er stort å bli satt pris på, sier Gitlesen til Empo TV.

Nå fortsetter kampen for bedre levekår for personer med utviklingshemning
med videre fokus på stortingsmeldingen.

– Jeg er veldig fornøyd med at stortingsmeldingen kom, men jeg vil at det skal stå mye mer i den.
Derfor vil vi nå fortsette når stortingsmeldingen skal behandles i Stortinget,
vi vil fortelle politikerne hva de må gjøre, og hvorfor de må gjøre det.

SOR-prisen deles ut hvert år til personer som gjør seg svært bemerket
for en iherdig innsats for personer med en utviklingshemning.
Prisen ble utdelt første gang i 2010  og deles i år ut for fjerde gang.

NyhetLestOpp-Empologo

Jens Petter Gitlesen, NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Samordningsrådet, SOR, Videoreportasje

Levert av Ascentia AS