Snart klart for innflytting i Røahagan

Til høsten er det klart for innflytting i Røahagan 1 på Hovseter utenfor Oslo. Bofellesskapet har 8 boliger for utviklingshemmede, og to av de som skal flytte inn er Peder Godager og Linn Schøyen. 

– Dette er et kvalitetsbygg, som ikke bare er bygget etter minimumsstandarder. Her er det lagt inn kvaliteter som gagner de funksjonshemmede, og gjør bygget funksjonelt. Så har det en fantastisk beliggenhet, sier Finn Terje Schøyen til Akersposten. Han er faren til Linn, og onsdag 14. mars fikk fedre og barn komme på en «inspeksjonsrunde» for å se at alt går riktig for seg.

I motsetning til andre omsorgsboliger, har man lagt opp til at beboerne skal få si sitt om inventaret.

– I Røahagan bygger vi boliger for unge voksne med spesielle behov, som trolig skal bo her lenge. Derfor har vi valgt å legge inn noen ekstra kvaliteter i materialvalgene, sier Boligbyggs prosjektleder Samra Karahasan, som legger til: – Beboerne får i tillegg velge farge til en fondvegg i stuen og til veggen mellom over- og underskapene på kjøkkenet, før boligene ferdistilles i september.

Med på befaringen var også Anne Lexow, som er avdelingsdirektør ved avdeling bo- og dagtilbud i Vestre Aker.

– Bydelen er glad for å få på plass nye, moderne og funksjonelle samlokaliserte boliger for utviklingshemmede i Røahagan, sier Lexow. For å få et godt bomiljø, har man lagt vekt på at beboerne skal ha samme funksjonsnivå og alder.

Les hele saken i akersposten.no:

De gleder seg til å flytte inn i Røahagan

RØA: Det nærmer seg innflytting for Peder Godager og Linn Schøyen i Røahagan 1. De gleder seg veldig til å få hver sin nye leilighet med balkong og utsikt mot grøntområdet Mærradalen på Røa. Det skriver det kommunale foretaket Boligbygg i sin pressemelding.

Publisert av Anders Teslo