Samarbeider om hjelp for funksjonshemmede barn i utlandet

Norad og Redd Barna har blitt enige om en avtale som har som mål å hjelpe funksjonshemmede barn til en bedre hverdag. Avtalen, som har fått navnet «Ingen barn skal utelates», er verdt 1,15 milliarder kr., hvorav 234 millioner skal gå til Redd Barna.

-Med den nye avtalen når vi barn i 16 land, blant annet Somalia, Malawi og Nepal. Vi skal sikre disse barnas rettigheter ved å jobbe med myndigheter, sivilsamfunn og lokale samarbeidspartnere, sier Redd Barnas generalsekretær, Birgitte Lange til NRK. Videre sier hun: – Det at avtalen gjelder de neste fem årene gir oss langsiktighet, forutsigbarhet og fleksibilitet, og det gjør det mulig å etablere tettere, mer strategisk med partnere, og gir oss rom til å utvikle nye løsninger og gode programmer.

Les hele saken: https://www.handikapnytt.no/satsing-pa-funksjonshemmede-barn-gir-milliardbelop-fra-norad/

Publisert av: Anders Teslo