Regjeringen lover å rydde opp i NAV-skandalen – ba om unnskyldning i Stortinget

Tirsdag forklarte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie seg i Stortinget om NAVs feilpraktisering av EØS-regelverket. Både hun og statsminister Erna Solberg sa unnskyld til de som har blitt rammet av skandalen.

Med NAVs-feiltolkning, som enkelte mener går lenger tilbake i tid enn til 2012, har minst 48 personer blitt dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. Av disse har 36 blitt dømt til fengsel, og den lengste fengselsdommen er på 8 måneder. I løpet av de neste dagene skal Stortingets presidentskap ta stilling til hva som blir veien videre, og ett alternativ er at det settes ned en komite for å se på NAV-skandalen. -Alt skal frem i lyset og urett skal rettes opp, sa Hauglie fra Stortingets talerstol. Hun beklaget til de som har blitt rammet av feiltolkningen, og varslet at man nå skal få på plass en granskning av hva som har skjedd.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, mener at det snaret mulig bør handles fra regjeringens side. – Det første som må skje og det må skje uten forsinkelse, er at Nav betaler tilbake de pengene som er urettmessig inndratt. De som er urettmessig dømt og fratatt penger kan ikke vente på granskninger, utgreinger, byråkrati og lange, politiske prosesser. Syke, ofte sårbare mennesker skal få oppreisning, sier Støre til NRK. Han legger til: – Det andre som må skje er at domstolene raskt må frifinne de som er feilaktig dømt. Vi må gi fri rettshjelp til de som er rammet.

Regjeringa la seg flat i Stortinget: – Unnskyld! Unnskyld!

30. oktober lag Arbeids- og sosialdepartementet ut denne tidslinjen over det som har skjedd i saken fra november i fjor: 27.11.18 Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) får foreløpig orientering om Trygderettens brev 18.12.18 Klagesaker blir satt på vent mens man prøver å få klarhet i regelverket.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS