Reagerer på slitte lokaler på Røbekk

I et leserinnlegg i Romsdals Budstikke gir Matthias Engel ros til Fylkesmannen for at han 11. januar fastslo at lokalene på Røbekk sykehjem utenfor Molde ikke er egnet for avlastning av utviklingshemmede barn. 

 Engels sønn har i snart 4 år fått avlastning på sykehjemmet. Han har autisme, og trenger trygge og gode rammer å forholde seg til, men det har ikke vært enkelt, snarere tvert imot. Sykehjemmet er uoversiktlig,  med lange, trange ganger og kroker, samt trapper. Engel berømmer personalet for å ha tilpasset sykehuset til barnas beste, men legger samtidig til at «faglig kompetanse og dedikert omsorg kan ikke kompensere for et uegnet bygg».

Videre skriver Engel: «Da barna i 2014 ble flyttet fra Råkhaugen sykehjem til Røbekk sykehjem, etterlyste jeg i et leserinnlegg i Romsdals Budstikke politisk evne og vilje for å gjennomføre byggingen av en avlastningsbolig som er egnet for denne sårbare gruppen.», før han avslutter: Kommunestyrerepresentantene valgte den gangen å la være å ta den planlagte barnebolig på Enen inn i langtidsbudsjettet igjen. I lys av Fylkesmannens entydige uttalelse vil jeg herved igjen anmode våre folkevalgte om å bruke sin beslutningsmulighet for å vedta byggingen av for å vedta byggingen av en barnebolig som oppfyller våre barns behov. Hent barna våre ut av sykehjemmet nå!»

Les hele saken på rbnett.no :

Hent barna våre ut av sykehjemmet nå!

Den 11.01.2018 rapporterte Budstikka at Fylkesmannen ved sitt tilsyn av Avlastningsboligen for utviklingshemmede barn på Røbekk sykehjem fastslo at lokalitetene på Røbekk ikke er egnet til å gi våre barn et tilstrekkelig tilbud. Jeg ble glad for at tilsynsmyndighetene konkluderte slik.

 

Publisert av Anders Teslo

Emneord: