Pleiepengene kommer også etter barnets bortgang

Regjeringen utvider ordningen med pleiepenger. Foreldre som mottar pleiepenger og som mister barnet, vil igjen få utbetalt støtte etter barnets død. Denne ordningen forsvant i 2017, men gjeninnføres nå.

KrF har fått gjennomslag internt i regjeringen for å utvide ordningen med pleiepenger. Nå får foreldre også rett til pleiepenger etter barnets død. – Jeg er veldig glad for at jeg kan fortelle at regjeringen har bestemt at det ikke lenger er flere foreldre som skal få beskjed fra Nav, om at pleiepengene opphører fra den dagen barnet dør, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han brakte nyheten i sin tale til partiets landsstyre i Oslo fredag. – Hvis du har hatt pleiepenger i over tre år, skal du ha rett til pleiepenger i tolv uker etter barnets død. Hvis du har hatt pleiepenger i under tre år, skal du ha rett til pleiepenger i seks uker, sa Ropstad.

Ordningen med pleiepenger gjør det mulig for foreldre å være hjemme for å pleie barn med behov for kontinuerlig tilsyn. Ordningen med pleiepenger i tolv uker etter barnets død forsvant ut da Stortinget behandlet saken i 2017. Også tidligere har KrF i regjering sørget for å reversere omstridte endringer i ordningen med pleiepenger. Tidligere i år kunne partiets nestleder Olaug Bollestad fortelle KrF-landsmøtet at reglene om tidsbegrensning og gradering av utbetalingene var fjernet.                 

Nyheten er hentet fra Handikapnytt.no

Ropstad: Regjeringen utvider ordningen med pleiepenger

Jeg er veldig glad for at jeg kan fortelle at regjeringen har bestemt at det ikke lenger er flere foreldre som skal få beskjed fra Nav, om at pleiepengene opphører fra den dagen barnet dør, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Han brakte nyheten i sin tale til partiets landsstyre i Oslo fredag.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 8.november 2019

Levert av Ascentia AS