Over 10 000 deltok i demonstrasjon for full frihet

Det begynte med at Norges Handikapforbunds Ungdom i Agder varslet et fakkeltog i Risør til støtte for Hannah Lunden.

Raskt vokste initiativet, og fredag hadde Norges Handikapforbund registrert hele 14 ulike arrangementer over hele landet, med støtte til Hannah Lundens sak og krav om at funksjonshemmede må få muligheten ti å leve frie liv på lik linje med andre. Statsråden var enig I Oslo møtte aksjonistene opp foran Helse- og omsorgsdepartementet for å overrekke 10.600 underskrifter på et opprop til regjeringen, med krav om umiddelbar handling for å sikre funksjonshemmede frihet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie tok imot underskriftene, akkompagnert av appeller om å sørge for at kommunene umiddelbart følger opp hans eget rundskriv som fastslår at BPA skal være et likestillingsverktøy og ikke en helsetjeneste. Og statsråden svarte med å erklære seg enig med demonstrantene på mange punkter. – Jeg er ikke fornøyd med kommunenes praksis i dag, slo Høie fast.

Han viste til at mange av problemene som demonstrantene peker på, skyldes at dagens lov for BPA ikke fungerer godt nok. I dag er tjenesten forankret i Helse- og omsorgstjenesteloven, den samme loven som regulerer kommunale tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie. “Vi får ikke løst alt dette uten at BPA kommer over i en ny og bedre lov. Brukerstyrt personlig assistanse

◾Brukerstyrt personlig assistanse – forkortet BPA – er en måte å organisere den praktiske assistansen som funksjonshemmede trenger. ◾Prinsippet er at den enkelte selv er arbeidsleder for egne assistenter og bestemmer hvordan assistansen skal brukes. ◾På den måten skal enkeltmenneskets frihet og selvbestemmelse ivaretas bedre enn gjennom pleie- og omsorgstjenester organisert av kommunen. ◾I dag er BPA nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven, noe som i prinsippet forankrer den som en kommunal helsetjeneste. Nå varsler Bent Høie at BPA skal over i et eget lovverk.

10.600 underskrifter for frihet – Høie svarte med å varsle ny BPA-lov

Det begynte med at Norges Handikapforbunds Ungdom i Agder varslet et fakkeltog i Risør til støtte for Hannah Lunden. 19-åringen venter på dommen i saken hun anla mot staten for å få mer og bedre brukerstyrt personlig assistanse, slik at hun slipper å være prisgitt hjemmesykepleie om natten.

Saken er hentet fra Handikapnytt.no

Levert av Ascentia AS