Oslo kommune rydder opp i kontraktskaoset

I de siste månedene har debatten rast som følge av at utviklingshemmede beboere i Oslo har fått høyere leiepris for boligene sine siden 2017. Dette skyldes innføring av gjengs leie, som kan sammenlignes med markedsleie, og mange av de utviklingshemmede beboerne fikk betalingsproblemer og trange, økonomiske tider.

I slutten av februar ble det avholdt et såkalt «oppvaskmøte» i Oslo kommune, hvor man besluttet å legge ordningen med gjengs leie på is – frem til neste år. Når det gjaldt husleien, skulle denne tilbakestilles til det nivået som den hadde fra før, og beboerne skulle få tilbake mellomlegget. I etterkant av beslutningen har flere beboere opplevd at de ikke har fått tilbakebetalt mellomlegget, og kommunen har derfor besluttet å bidra med 35 millioner i tilbakebetaling av husleien. Tilbakebetalingen gjelder for beboere som skal ha fritak fra å betale markedspris. – Da man opphevet unntaksbestemmelsen som gjorde at noen fikk fritak fra gjengs leie, viste det seg å omfatte flere kontrakter enn det bystyret trodde. Derfor har vi ønsket å reversere vedtaket. Det er det vi sikrer penger til, sier næringsbyråd Marthe Scharning Lund til Dagbladet.

Det har imidlertid vært noen humper i veien. Ved forrige ukes bystyremøte hadde man fremdeles ikke noen oversikt over hvem som skulle fritas fra den nye leieordningen. I den forbindelse har Boligbygg, som eier mange av de kommunale boligene i Oslo, gått gjennom boligkontraktene fra 2006 til i dag. Av disse har selskapet funnet nær 60 kontrakter som ligner såpass mye på de kontraktene som fra 2006 var fritatt fra gjengs leie, at byråden har besluttet å behandle dem på samme måte. Følgende grupper vil få tilbakebetalt husleien:

  1. Beboere som var fritatt fra gjengs leie fra 2006, men som har opplevd at prisene økte i 2017, får tilbakebetalt mellomlegget til 2016.
  2. Beboere som, ifølge bystyret, burde ha vært fritatt for gjengs leie. Som med beboerne som opplevde at prisene økte i 2017, får også beboerne i kategori 2 tilbakebetalt mellomlegget fra 2016.
  3. Siste kategori gjelder beboere som bor i boliger med personalbase. I motsetning til beboerne i gruppe 1 og 2 får ikke beboerne i gruppe 3 nedjustert leien til 2016-nivå; i stedet blir leien satt ned med 15 prosent, og tilbakebetalingen gjelder for inneværende år.

Les hele saken: https://www.dagbladet.no/nyheter/35-millioner-til-tilbakebetaling-av-husleie/71103755

Publisert av: Anders Teslo