Oppsummering av statsbudsjettet 2020

Mandag la finansminister Siv Jensen (Frp) frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, og under følger en oppsummering.

  • Det vil bli brukt 243,6 milliarder av oljefondet til neste år, hvilket er 2,6 milliarder mindre enn i år.
  • Regjeringen vil legge ned Ullevål Sykehus og bygge et nytt sykehus på Gaustad – vegg i vegg med det nåværende Rikshospitalet, som for øvrig fyller 20 år til neste år. Det vil bli brukt 100 millioner på prosjektet, som også omfatter utbygging av Aker sykehus, som ligger nord for Sinsenkrysset. Prislappen på Aker-Gaustad-prosjektet er på 32,6 milliarder, og går alt etter planen, skal de nye sykehusene stå ferdig i 2030.
  • Det blir innført faste satser for barnebriller fra 1. mars 2020. Satsen for ordinære briller blir satt til 1200 kr., mens satsen for tilpassede briller blir satt til 2400 kr. Med dette kan staten spare 122 millioner kr.
  • Regjeringen reduserer bompengene med 1,4 milliarder kr.
  • Støtten til tenketanken Human Rights Service (også kjent som HRS) opprettholdes.

Kilde: Dagbladet, NRK, TV2

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS