Ønsker ekstra-SFO-tilbud i juli på Haug skole

I et budsjettinnspill til Bærum kommune mener FAU-lederen på Haug Skole og ressurssenter, Tone Lillemoen Asklund, at det bør innføres en ekstra SFO-periode på Haug i de to første ukene av juli. Grunnen er, ifølge Asklund, at vedtakene som sier at eleven har krav på ferieavlastning, ofte er begrenset til å kun å gjelde én uke i året.

-Foreldre til funksjonshemmede barn har ikke rett til ekstra ferie. De fleste tar derfor ut maksimalt tre uker ferie om sommeren. Mange familier med barn på Haug sliter med å få på plass ferieordninger som ivaretar flest mulig hensyn, som behovene til søsken, skriver Asklund i innspillet. Skolens rektor, Eli Bakke, har per nå ikke kommentert Asklunds forslag.

Ønsker forsøksordning med SFO åpen halve juli

FAU på spesialskolen Haug i Bærum ønsker at SFO i 2020 skal holde åpent de to første ukene i juli, som et prøveprosjekt. Dette melder FAU-leder Tone Lillemoen Asklund som budsjettinnspill til Bærum kommune. Som på andre skoler i Bærum holder SFO stengt i hele juli.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS