Videoreportasjer

Nye regler for avhør av barn og utviklingshemmede

1. oktober kommer det nye regler som gjelder for avhør av barn som er blitt utsatt for vold og seksuelt misbruk. De nye reglene omhandler også utviklingshemmede.

Regjeringen skriver i en pressemelding på regjeringen.no at de foreslår å overføre ansvaret for avhørene fra domstolene til politiet, og at første avhør som hovedregel skal tas uten at mistenkte siktes og varsles om avhøret. Samtidig utvides adgangen til å ta supplerende avhør, slik at siktede får stilt spørsmål til vitnet på bakgrunn av det som har kommet frem i første avhør. Videre skal det bli obligatorisk å ta tilrettelagt avhør og bruke barnehus når fornærmede og andre vitner avhøres i saker som gjelder for eksempel seksualforbrytelser eller vold.

– Dette vil gjøre avhør av barn mye enklere. Det skal passe for færre aktører. Det viktigste er likevel at rettssikkerheten for både barna og de mistenkte øker, sier Ståle Luther til NRK. Luther er leder for Barnehuset i Tromsø.

Barn, utviklingshemmede og personer med tilsvarende funksjonsnedsettelse er særlig sårbare og har et særskilt krav på beskyttelse. Samfunnet er forpliktet til å avdekke vold og seksuelle overgrep mot disse, påse at skyldige blir dømt og forhindre nye overgrep. Dagens regler gir etter regjeringens syn ikke tilfredsstillende vern, skriver regjeringen videre i sin pressemelding.

Personer med en utviklingshemming skal avhøres ved tilrettelagt avhør i de samme sakene som barn. Tilrettelagt avhør skal også benyttes om politiet er i tvil om funksjonsnivået. Det vil styrke særlig sårbare voksnes rettssikkerhet.

Målgruppa for utviklingshemmede utvides til også å gjelde blant annet barn med autisme.

Nytt er også at Barnevernet får tilgang til avhøret, slik at de kan bruke det i deres vurdering av saken.

– Vi er så heldige at vi har et barnehus her i byen, så vi har enten vært tilstede, eller fått en utskrift av avhørene av barn. Det gjør at vi kan gjøre en så god vurdering av saken som mulig. For oss blir det ikke en så stor forandring, men for barnevernet andre steder vil dette bli viktig, sier Elizabeth Kræmer, som er enhetsleder for barnevernstjenesten i Tromsø.

Empo TV var i 2012 på besøk på barnehuset i Tromsø og fikk en omvisning av leder Ståle Luther. Se et utdrag av reportasjen under.

 

Barnehuset, Tromsø, utviklingshemmede

Levert av Ascentia AS