Ny studie om barneautisme

I Autismestudien, som er en del av undersøkelsen Mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) kommer det frem at 10 av 1000 barn har autisme, men det er store forskjeller på landsbasis.

Fylkesmessig varierer det; fra 3 av 1000 barn Hedmark til 10 av 1000 i Rogaland. Sistnevnte ligger sammen med Møre og Romsdal over landsgjennomsnittet, mens Aust-Agder, Vest-Agder, Nordland og Hedmark ligger under landsgjennomsnittet. Pål Surén, som er en av hovedforfatterne bak Autismestudien, frykter at helsevesenet i fylkene som ligger under landsgjennomsnittet ikke vil oppdage autismediagnosen. – I fylkene med lave tall for autisme kan det se ut til at mange med tilstanden ikke blir oppdaget av helsevesenet eller får diagnosen sent, særlig blant jenter, sier Surén i en kommentar til studien.

Andelen barn med autismediagnose har økt i årene 2008 – 2016 i alle aldersgrupper og kjønn, og årsaken til økningen er trolig at vi har fått mer kunnskap om diagnosene. Fire ganger flere gutter enn jenter er diagnostisert.

Kilde: fhi.no (Folkehelseinstituttet)

Tre ganger så mange barn med autisme i Rogaland som i Hedmark

Fylkestallene varierer fra at 3 av 1000 barn i Hedmark har diagnosen til at 10 av 1000 barn har autisme i Rogaland. Vestlandsfylket ligger sammen med Møre og Romsdal over landsgjennomsnittet, mens andelen barn med diagnosen i Aust-Agder, Vest-Agder, Nordland og Hedmark ligger under snittet.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS