Noe er bedre enn ingenting

Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Vi får være takknemlige for veksten i tiltaksplasser, mener Jens Petter Gitlesen NFU. 300 nye tiltaksplasser er alt for lite. Med denne veksttakten, vil det ta 111 år å dekke behovet for tiltaksplasser.

Mennesker med utviklingshemming har omtrent 30 prosent av tiltaksplassene på Varige Tilrettelagte Arbeidsplasser. Dette betyr at omtrent 90 av de 300 nye tiltakene kan antas å være rettet mot mennesker som er  utviklingshemmet. Med en årlig vektst på 300 tiltaksplasser, så vil det ta 111 år før behovet er dekket. Vi får være taknemlige for veksten i tiltaksplasser. Noe er bedre enn ingenting, men 300 nye tiltaksplasser er alt for lite, mener Jens Petter Gitlesen.            

Kilde: nfunorge.com 

300 nye VTA-tiltak

Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Vi får være taknemlige for veksten i tiltaksplasser. Noe er bedre enn ingenting, men 300 nye tiltaksplasser er alt for lite. Regjeringen varsler 300 nye VTA-tiltak. Det er positivt at regjeringen styrker tilbudet av tiltaksplasser, men takten i økningene er for lav.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen,7. oktober

Levert av Ascentia AS