Nav kjører fortsatt fosilt

Trenger du rullestoltilpasset kassebil fra Nav, er det diesel som gjelder. Og slik kommer det til å fortsette en god stund framover – selv om brukerne selv har etterlyst utslippsfrie alternativer

 Den gjeldende rammeavtalen for leveranser av kassebiler i såkalt gruppe 2, altså biler med rullestolheis, byr ikke på noen elektriske alternativer.  Årlig får om lag 600 personer innvilget stønad til gruppe 2-bil fra Nav. Alle bilene på avtale bruker diesel som drivstoff. Det gjelder enten man kjører liten, middels, eller stor bil. Riktignok åpnet Nav for et tilbud på elektrisk bil i posten liten bil i anbudskonkurransen på nåværende avtale, men de fikk ingen tilbud. Der står saken. Harald A. Møller og Bertel O. Steen – importør av henholdsvis Volkswagen og Mercedes-Benz – er leverandørene som i dag forsyner funksjonshemmede med gruppe 2-biler gjennom Navs rammeavtaler. Ingen av dem er klare til å slå på strømmen med det aller første: – Når det gjelder elektriske biler, kommer vi dessverre ikke til å ha noen aktuelle biler i neste avtaleperiode. Første modell som kan være aktuell for dette bruket planlegges lansert i 2022, og det er for tidlig å si noe om i hvilken grad denne kan tilpasses til rullestoltransport, forteller produktsjef Pål Pettersen i Volkswagen Nyttekjøretøy hos Harald A. Møller. – Det er selvsagt noe vi håper å kunne tilby, men akkurat nå vet vi ikke om disse bilene er egnet til slike tilpasninger. Vi håper at det snart vil bli gjort forsøk på dette i eVito og etter hvert i den kommende eSprinter. Men siden eVito akkurat har kommet og eSprinter ikke har kommet ennå, er det dessverre for tidlig å si noe om dette, sier Markedssjef Andreas Hauger i Bertel O. Steen AS

De nåværende avtalen på liten og middels stor bil trådte i kraft i august 2017 og avtalen på stor bil – i praksis Mercedes-Benz Sprinter – trådte i kraft september samme år. Avtalene ble inngått med mulighet for å forlenge dem én, eller flere ganger i en periode på inntil to år, slik at de totalt sett kan vare i fire år. (….) Med den hurtige utviklingen av elektriske motorer også i kassebiler, skulle man tro at det vil bli lansert elbil-alternativer for bilister som får innvilget trygdefinansierte kassebiler i kommende avtale. Men det er slett ikke sikkert at Nav vil tilby brukerne å bli med på det grønne skiftet i neste avtaleperiode heller, skal vi tro svarene vi fikk i en e-post fra kontorsjef Christian Lupke i Nav. – Elbilteknologi gir miljøgevinster og samtidig noen økonomiske gevinster i daglig drift av bilen. Samtidig kan det være noen ulemper og risikoer både for Nav og brukerne, skriver Lupke og gir eksempler: – Det er usikkert om batteriene har hele 11 års levetid. Og dersom de må erstattes før bilen er 11 år, vil det kunne medføre store kostnader for brukerne. – Et annet forhold er at spesialutstyret som monteres i bilene er tungt og trekker mye strøm, noe som påvirker elbilenes rekkevidde betydelig. Forhold knyttet til parkering og ladepunkt er også elementer som kan være utfordrende. Fremtidens biler vil ha mer teknologi og batteriene i elektriske biler vil få innvirkning på hvordan elektriske biler kan bygges om.

På spørsmål om Nav er i en dialog med billeverandørene for å se om det er mulig å løse disse problemstillingene, får vi følgende svar: – Nav er i løpende dialog med leverandørmarkedet om disse utfordringene, blant annet gjennom vårt tverrfaglige samarbeidsforum hvor både billeverandører, bilombyggere, Statens vegvesen, Norges Bilbransjeforbund og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund deltar. Gjennom vår dialog med leverandørmarkedet forsøker vi å utvikle elektriske biler som kan være egnet for våre brukere. Seniorrådgiver Guri Henriksen i Norges Handikapforbund sitter i det sentrale brukerutvalget i Nav hjelpemidler og tilrettelegging. Hun er kjent med Navs innvendig om batterienes levetid og at det kan bli kostbart å bytte dem ut. Men hun mener dette enkelt kan la seg løse.  -Man kan enkelt og greit fatte vedtak om å skifte ut batterier etter behov når man innvilger stønad til bil. Det blir samme praksis som for elektriske rullestoler. Blir batteriet ødelagt, får man nytt batteri. Da blir brukeren holdt skadeløs. I det samme brukerutvalget var elbiler et tema for et snaut år siden. Det var Håvard Ravn Ottesen, som representerer Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) som ville vite hva som skal til for at man kan få elektriske biler som hjelpemidler. Han viste til at leverandørene om kort tid kan levere elektriske varianter av de samme modellene som Nav har på rammeavtale. Nav redegjorde for innvendingene knyttet til batterilevetid, usikkerhet knyttet til ombygging og montering av elektrisk drevet spesialutstyrt og utfordringer i forbindelse med parkering og montering av ladere. Ifølge referatet fra møtet i november i fjor sa brukerorganisasjonene at Nav må være i forkant. Utviklingen går raskt, og det er viktig at Nav sikrer seg erfaringer med elektriske biler.

Bilparken i Norge skal bli utslippsfri – men Nav kjører fortsatt fossilt

Nav oppgir at de er opptatt av å ivareta miljøhensyn i sine anskaffelser. Men den gjeldende rammeavtalen for leveranser av kassebiler i såkalt gruppe 2, altså biler med rullestolheis, byr ikke på noen elektriske alternativer. Årlig får om lag 600 personer innvilget stønad til gruppe 2-bil fra Nav.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 6. november 2019

Levert av Ascentia AS