Menn får flere hjelpemidler med motor enn kvinner

Kvinner mottar flere hjelpemidler enn menn til hjemmet og kjøkkenet. Ikke minst mottar de flere rullatorer og rullestoler som har kort rekkevidde. Menn derimot, mottar flere hjelpemidler enn kvinner som inneholder en motor eller en elektronisk komponent. Og ikke minst: Menn har tilgang på flere hjelpemidler som bidrar til økt fysisk aktivitet.

«Dette gir menn større rekkevidde og mer mulighet til deltakelse i samfunnet», heter det i rapporten fra Likestillingssenteret. «Kartlegging av hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne», som er laget av Likestillingssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har finansiert arbeidet med å lage rapporten. Dette gir menn større rekkevidde og mer mulighet til deltakelse i samfunnet. Målet med prosjektet har vært å finne ut om det finnes utilsiktede skjevheter og ulikheter i tildelingen av hjelpemidler basert på kjønn, alder og bosted.

Resultater av liknende undersøkelser fra Sverige gir nemlig grunn til å tro at det er slik. Svenske forskningsresultater viser for eksempel at at kvinner får billigere rullestoler enn menn. Kvinner får i større grad hjelpemidler og tilrettelegging av bad og kjøkken, mens menn får hjelpemidler og tilrettelegging for å komme seg ut av hjemmet. Slik forskjellsbehandling kan føre til direkte eller indirekte diskriminering av brukerne av hjelpemiddelsystemet, skriver forskerne i rapporten sin. De minner om at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fastslår at også funksjonshemmede har krav på kjønnslikestilling, på samme måte som alle andre. Rapporten ville ikke bare undersøke om vi finner den samme forskjellsbehandlingen i Norge som i Sverige. Forskerne ville også se etter årsakene. Og konklusjonene er blant annet at stereotypier knyttet til kjønn og aktiviteter fortsatt påvirker  hvilke hjelpemidler brukerne ønsker seg og forventer. Forventninger til kjønn påvirker også hva  de som formidler hjelpemidlene anbefaler.

Dette blir forsterket av at menn har en tendens til å «stå mer på krava». De ser ut til å ha større forventninger om enkelte hjelpemidler knyttet til fremkomst og mosjon enn kvinner, noe som igjen fører til at menn søker mer og får innvilget mer. Kvinner tar ofte til takke med å være passasjer i bil eller enklere typer hjelpemidler uten de store tekniske løsningene. «Alt i alt er vi fortsatt svært tradisjonsbundne til kjønnsrollemønsteret, der menn oppfattes som aktive og kvinner som passive», skriver forskerne i rapporten. Forskerne peker på at kommunenes økonomi og prioriteringer spiller inn: Der hvor det er få eller ingen ergoterapeuter, vil bare det primære behovet bli ivaretatt. Det skaper rom for skjevfordeling mellom kjønn. Forskerne bak rapporten anbefaler at kunnskap om kjønn tas inn i utdanningen av hjelpemiddelformidlere, «slik at vi på sikt kan redusere ubevisst diskriminering av kvinner og menn med nedgatt funksjonsevne».

Saken er hentet fra Handikapnytt

Forskning: Menn får flere hjelpemidler med motor enn kvinner

Kvinner mottar flere hjelpemidler enn menn til tilpasning av hjemmet og kjøkkenet. Ikke minst mottar de flere rullatorer og rullestoler som har kort rekkevidde. Menn derimot, mottar flere hjelpemidler enn kvinner som inneholder en motor eller en elektronisk komponent. Og ikke minst: Menn har tilgang på flere hjelpemidler som bidrar til økt fysisk aktivitet.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 7. juni 2019