Mener Stavanger er lite raus mot utviklingshemmede

I Stavanger vil Venstre-politiker Jan Erik Søndeland ta et oppgjør med de økonomiske belastningene som utviklingshemmede opplever i kommunen.

Ifølge Venstres styreleder fungerer de høye egenandelene som en ekstraskatt som rammer funksjonshemmede og syke, og han mener også at utviklingshemmede i de senere årene har fått hardere økonomiske kår. Noe som skurrer i en by som i 2019 hadde et skatteoverskudd på nær 140 millioner kr. – Vi ønsker å starte en diskusjon om hvorvidt dette er riktig. Vi mener vi heller bør fjerne en egenandel for mye enn å ha én for mye. Stavanger bør være den rauseste storbyen i Norge, sier Søndeland, som har bedt kommuneledelsen om å se på kommunens egenandeler for utviklingshemmede, samt andre utsatte grupper som psykisk syke og rusmisbrukere.

Søndeland ønsker også at det kommer en oversikt over størrelsen på egenandeler hos 9 av Norges største kommuner. Under følger et regnestykke som Søfteland har fra en brukerrepresentant og kommunens hjemmeside.

En ung ufør får i dag utbetalt 18 500 kr. i måneden. Hun kan ha følgende fradrag;

– Husleie for leilighet i kommunalt bofellesskap, inkl. strøm – 10.400 kr.

– Hjemmehjelp – 842 kr.

– Dagsenter 22 dager i måneden – 1.980 kr.

– Transport til dagsenter – 1.100 kr.

Totale fradrag i dette tenkte tilfeller blir 14.322 kr. Vedkommende sitter da igjen med 4.178 kr. pr. måned.

– Dette er folk som har det tøft i utgangspunktet, sier Søndeland, før han fortsetter: – Jeg skjønner at dagsenter må finansieres. Men det bør kanskje gjøres på en annen måte enn med egenandeler som er litt for høye. Vi vil heller ha en symbolsk enn en faktisk finansiering her.

Mener oljebyen er lite raus mot utviklingshemmede

Venstre-politiker Jan Erik Søndeland vil ta et oppgjør med høye husleier og egenandeler som utviklingshemmede må betale til Stavanger kommune. De høye egenandelene fungerer som en ekstraskatt som først og fremst rammer syke og funksjonshemmede, ifølge Venstres gruppeleder.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS