Mener at utviklingshemmede blir for dårlig ivaretatt i psykiatrien

I en kronikk i VG skriver Helge Ø. Andersen om psykiatrien, som han mener at ikke ivaretar psykisk syke utviklingshemmede godt nok. Som et eksempel trekker Andersen frem sin datter, som gikk fra å være en glad og sosial jente, til å slite tungt.

«Det er mye snakk om de unges psykiske helse både i regjeringen, blant politikere, i media og folk ellers.», skriver Andersen i starten, før han fortsetter: «Statsministeren varslet etter nyttår mer kartlegging. Familien til Ari Behn har på en beundringsverdig måte klart å få fram viktigheten av at psykisk syke må søke hjelp. Men som pappa til en ung kvinne med utviklingshemming og psykose, så opplever jeg likevel at det offentlige Norge og media har lite fokus på hvordan utviklingshemmede i velstands-Norge blir ivaretatt i den offentlige psykiatrien.»

Videre skriver Andersen: «Det er tre år siden vår datter med utviklingshemming og autisme ble akutt psykotisk. Inntil da var jenten vår en sosial ung dame som elsket musikk, kino, kafébesøk og turer. Hun kjøpte seg leilighet i et bofelleskap sammen med andre jenter. Bosituasjonen fungerte svært godt for henne, og datteren vår var fornøyd med tilværelsen. Det var godt for oss foresatte å vite.»

«Vårt første møte med psykiatri-Norge var en høstdag for tre år siden.», skriver Andersen, før han fortsetter: «Siden den gang har vår datter vært innlagt til behandling 11 ganger. Hver gang har innleggelsen vart fra to dager til flere måneder. Funksjonsnivået hennes er gått drastisk ned. Fra å være en selvhjulpen jente må hun nå ha hjelp til flere hverdagslige ting, som vi andre tar som en selvfølge. Som pappa er det sårt å oppleve at datteren min blir dårligere og dårligere, samtidig som hun blir en kasteball i psykiatri->Norge. Ekstra tungt er det å oppleve at datteren din får den ene diagnosen etter den andre fordi behandlingsapparatet ikke har nok tid eller plasser til å utrede henne.»

Les hele saken i VG:

Du må være «frisk» for å være psykisk syk i Norge

Vi søkte tidlig hjelp i psykiatrien for vår datter. Dessverre ble vi svært overrasket over hvor lite prioritert behandlingstilbudet innen psykisk helse er for mennesker med utviklingshemming i tillegg til å være psykisk syke. HELGE Ø. ANDERSEN, fortvilet pappa. Det er mye snakk om de unges psykiske helse både i regjeringen, blant politikere, i media og folk ellers.

Publisert av Anders Teslo

Levert av Ascentia AS