Mener at unge utviklingshemmede bør ha krav på å eie egen bolig

I en kronikk i Dagbladet mener Jørn Helgestad Eriksen at det bør komme på plass et statlig tiltak som gjør at utviklingshemmede får rett til å eie sin egen bolig. 

Eriksen er selv far til en utviklingshemmet sønn, og mener at det er tilfeldigheter knyttet til kommunene som avgjør om utviklingshemmede får eie sin egen bolig. – Vi som foreldre til utviklingshemmede tror at «samfunnet» skal tre støttende til. Det er etablert lovmessige forpliktelser overfor våre barn. Men slik fungerer det nødvendigvis ikke. Vi må, overfor saksbehandlere, underbygge og begrunne det vi oppfatter som selvsagte rettigheter, sier Eriksen, og viser til utredningen «Når livsløp veves sammen med tilfeldigheter, som ble foretatt av Nordlandsforskning i 2014.

Videre skriver Eriksen: – Konklusjonen er at tilfeldighetene rår; bo- og omsorgsløsninger er i stor grad avhengig av hvilken kommune våre utviklingshemmede barn er bosatt i. Nå foreslås det at vi skal få tildelt en egen kontaktperson. Det er et nødvendig og nødvendig tiltak. Utfallet kan være ett av to: Det kommer ei ny bjelle på den gamle kua (ny tittel på den gamle saksbehandleren som skal gi han eller henne såkalt habilitet). eller at det menes alvor.

Det er fortsatt håp. Nå venter vi på deg, Olaug

Vi har fått en ny regjering og en ny politisk plattform. I Granavolden-erklæringen, 17. januar 2019 sies det om utviklingshemmedes situasjon: » … utvikle en modell som sikrer at det finnes boligtilbud». Men gir dette handling? Denne gangen kan vi til og med søke støtte i Olaug Bollestads bastante utsagn på TV2: «Skulle ønske mange ville se politikken og vårt politiske prosjekt».

Publisert av Anders Teslo