Mener at det er store mørketall når det kommer til overgrep mot utviklingshemmede

NFUs (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) styreleder, Jens Petter Gitlesen, at det er store mørketall når det gjelder seksuelle overgrep mot utviklingshemmede – og at de har problemer med å bli trodd av politiet.

– Det er ikke ofte mennesker med utviklingshemming blir trodd i slike saker. Det er ikke ofte at slike saker blir etterforsket, sier Gitlesen til NRK. I etterkant av rettssaken i Nord-Troms tingrett hvor en mann ble dømt til 3 års fengsel for å ha forgrepet seg på en kvinne med downs syndrom, sa aktor i saken, Torstein Lindquister, følgende til NRK: «Heldigvis er det ikke så ofte at vi kommer over saker der voksne psykisk utviklingshemmede, personer med særskilte behov, utsettes for overgrep.»

Aktor Lindquister sier at han mente at det er sjelden at man har straffesaker hvor utviklingshemmede involvert som kommer til rettslig vurdering. – Jeg har ikke forutsetning for å si noe om mørketallene her, sier han.

Gitlesen påpeker at utsagnet ikke sier noe om mørketallene for overgrep, som han mener kan være høye. – Det er mørketall på overgrepsfeltet i hele befolkningen, men jeg tror tallene er større når det gjelder til mennesker med utviklingshemming, sier Gitlesen. Han har selv førstehåndskjennskap til feltet, og anslår at NFU håndterer to til fire overgrepssaker i året – som så ender med henleggelse. – Det har vært mange slike saker. Saken i Troms er den første saken jeg er kjent med, som har endt med domfellelse, sier Gitlesen. Ifølge ham har sakene hvor utviklingshemmede er involvert det til felles at politiet ikke tror på den utviklingshemmede personen, og at saken henlegges på bevisets stilling – uten at det er noen skikkelig etterforskning. – Politiets etterforskning virker svært dårlig, sier Gitlesen.

Mener utviklingshemmede ikke blir trodd av politiet

Det er ikke ofte mennesker med utviklingshemming blir trodd i slike saker. Det er ikke ofte slike saker blir etterforsket, sier forbundsleder Jens Petter Gitlelsen. Bakgrunnen er aktor Torstein Lindquisters uttalelse i kjølvann av en overgrepsdom i Nord-Troms tingrett. En mann i 30-årene er dømt til tre års fengsel for seksuelle overgrep mot en kvinne med downs syndrom.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS