Løvemammaene mener Regjeringen sorg-diskriminerer foreldre

Bettina Lindgren i foreldrenettverket Løvemammaene mener alle foreldre som mister barnet sitt, må få samme støtte – uansett hvor lenge de har mottatt pleiepenger i forkant. Fredag ble det kjent at Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag i regjeringen for å gjeninnføre ordningen med at pleiepenge-ytelsen fortsetter også etter at et barn dør.

Ordningen forsvant ut i forbindelse med den omstridte omleggingen av pleiepengeordningen i 2017. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad serverte nyheten i en tale til partiets landsstyre. Hvis du har hatt pleiepenger i over tre år, skal du ha rett til pleiepenger i tolv uker etter barnets død. Hvis du har hatt pleiepenger i under tre år, skal du ha rett til pleiepenger i seks uker, sa Ropstad. Bettina Lindgren er aktiv i foreldrenettverket Løvemammaene, som har arbeidet aktivt for å stanse regjeringens endringer i pleiepengeordningen. Hun er glad for at også ytelsen etter et dødsfall nå er tilbake. – Løvemammaene har kjempet for pleiepengeordningen i to år nå, og det er godt at denne delen av ordningen ikke virker å bli en like stor kamp som det foregående, skriver hun i en kommentar på Handikapnytts Facebook-side. 

◾Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. ◾Ordningen ble utvidet til å omfatte mellom 8000 og 9000 flere foreldre. Men samtidig ble ytelsen tidsbegrenset slik at du bare ville få full kompensasjon det første året, deretter 66 prosent av tidligere inntekt. Etter fem år ville det være slutt. ◾Nå har KrF brukt regjeringsposisjonen til å sørge for at alle de omstridte begrensningene er tilbakestilt.

Men samtidig beklager hun at regjeringen fortsetter det hun kaller «sorgdiskriminering», ved at det er forskjell på ytelsen etter dødsfallet avhengig av hvor lenge foreldrene har mottatt pleiepenger. – Det er ingen forskjell på sorgen hos en mor eller far som har mistet barnet sitt, uansett om de har hatt pleiepenger i to eller tre år, konstaterer hun.

Bettina Lindgren mener denne grensen virker å være satt helt vilkårlig. – Jeg kan ikke fatte og begripe hvilket argument som eventuelt måtte ligge til grunn, utdyper hun i en melding til Handikapnytt. Forslag til Stortinget Lindgren mener det er uklart i Ropstads kunngjøring om endringen skal gjelde alle eller bare dem som mottar 100 prosent pleiepenger. Hun opplyser at Løvemammaene har henvendt seg til alle partier på Stortinget med et forslag om at alle foreldre på pleiepenger, uavhengig av varighet og grad, skal motta ytelsen i tre måneder etter barnets død som en overgangsordning. – SV har lyttet. Skulle ønske regjeringen gjorde det samme, skriver Bettina Lindgren, som selv er gruppeleder for SV i kommunestyret i Sola. Saken er hentet fra Handikapnytt.no

Løvemammaene: Regjeringen sorg-diskriminerer foreldre

Fredag ble det kjent at Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag i regjeringen for å gjeninnføre ordningen med at pleiepenge-ytelsen fortsetter også etter at et barn dør. Ordningen forsvant ut i forbindelse med den omstridte omleggingen av pleiepengeordningen i 2017. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad serverte nyheten i en tale til partiets landsstyre.

Postet av Birgitte Falck-Jøargensen, 11. november 2019

Levert av Ascentia AS