Lederen i Handikapforbundet kritiserer brudd på karantene-påbud

Koronaviruset har spredd seg i Europa de siste ukene og flere i Norge har også fått dette viruset som for eldre og folk med nedsatt lungekapasitet kan være svært farlig.

– Vi i Norges Handikapforbund satte i gang tiltak allerede i februar, der vi ba folk om å passe ekstra godt på egen håndhygiene og holde seg borte fra jobb om de er forkjøla, selv om det ikke nødvendigvis betyr at de er smittet av Korona. Det sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik til Handikapnytt.

Koronaviruset har spredd seg i Europa de siste ukene og flere i Norge har også fått dette viruset som for eldre og folk med nedsatt lungekapasitet kan være svært farlig. – Vi i Norges Handikapforbund satte i gang tiltak allerede i februar, der vi ba folk om å passe ekstra godt på egen håndhygiene og holde seg borte fra jobb om de er forkjøla, selv om det ikke nødvendigvis betyr at de er smittet av Korona. Det sier forbundsleder Tove Linnea Brandvik til Handikapnytt. Det er foreløpig ikke kommet noen nasjonale retningslinjer som anbefaler å avlyse offentlige arrangementer. Likevel har smitterisikoen allerede ført til at flere arrangementer for funksjonshemmede eller i regi av funksjonshemmedes organisasjoner blitt avlyst. 

Sunnaasstiftelsen melder at Camp Spinal Vinter er avlyst. Dette skjer som en følge av at det er oppdaget smitte hos to ansatte ved Sunnaas sykehus. Alt helsepersonell er derfor tilbakekalt for å sikre forsvarlig drift. «Det er ikke oppdaget eller mistanke om smitte verken blant deltakere, ledere eller mentorer på Camp Spinal, men vi kan ikke gjennomføre Camp Spinal uten helsepersonell til stede», skriver Sunnaas-stiftelsen på sine nettsider. Vintercampen skulle ha blitt arrangert 9. til 13. mars.

Koronaviruset, eller covid-19 som det også kalles, er en luftveisinfeksjon som på mange måter kan minne om forkjølelse og influensa. Noen blir mildt rammet med sår hals, feber og hoste. Mens andre kan bli svært syke og utvikler lungebetennelse med pustevansker. Dødsfall har også forekommet, men det er hos eldre eller de med andre sykdommer. Folkehelseinstituttet skriver på sine nettsider at de som per i dag er i risikogruppa for alvorlig sykdom er folk over 65 år, og personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.

Mange av de som er i kontakt med Norges Handikapforbund har slike sykdommer og forbundsleder Tove Linnea Brandvik sier de som organisasjon vil forebygge så godt de kan. – Vi har hatt flere som har jobbet hjemmefra i denne perioden. For oss er det viktigere at folk holder seg friske enn at de sitter på kontoret og jobber. Mange er i kontakt med oss av de som er i risikogruppa for langvarig og alvorlig sykdom om vi blir smittet. Vi vil ikke sette organisasjonen eller andre som ikke kan tåle smitte i fare, så vi gjør det vi kan for å forebygge, sier Brandvik.

https://www.handikapnytt.no/handikapforbundets-leder-gar-hardt-ut-mot-karantene-brudd/

Levert av Ascentia AS