Ladestasjonene må bli universelle

I 2025 skal alle nye biler som selges, være nullutslippsbiler. Derfor må ladestasjoner hjemme og langs veien kunne brukes av alle, også funksjonshemmede. Det mener Petter Haugneland, nestleder i Norsk elbilforening.

Med 75.000 medlemmer og fortsatt kraftig vekst arbeider elbilforeningen for å legge best mulig til rette for biltrafikk uten utslipp. Men nestlederen innrømmer at funksjonshemmedes behov – og rullestolbrukeres biler – ikke er et tema som foreningen har gitt veldig mye oppmerksomhet. Han er sikker på at det kommer til å endre seg. Nav har ingen umiddelbare planer om å tilby noe annet enn dieselmotorer på de store bilene som tilbys funksjonshemmede med behov for rullestolheis. Men Haugneland har tro på at utviklingen går raskt. – Vi ser at det kommer stadig flere elektriske biler som både i størrelse og rekkevidde fungerer for bilister med rullestol. Til nå har de store bilene stort sett vært i premiumsegmentet, men nå ser vi også at de mer folkelige modellene kommer for fullt, konstaterer Haugneland. Derfor mener han at når Stortingets og regjeringens mål om at alle nye biler som selges fra og med 2025 skal være utslippsfrie, vil  også funksjonshemmede være inkludert.

-Utviklingen så langt har gått mye raskere enn vi noen gang trodde på forhånd. Så lenge den norske elbilpolitikken beholdes, er det fullt mulig å nå dette målet, sier han. Petter Haugneland mener det er helt avgjørende at infrastrukturen rundt elbilene – i første rekke lademulighetene – er universelt utformet. Det gjelder både hjemmelading og hurtigladestasjonene langs veien. -Vi mener det skal være minst like enkelt å lade strøm som å fylle bensin. Og det må være enkelt for alle, enten vi snakker om funksjonshemmede, eldre eller alle andre. Teknologien er ny, og dette har ikke vært gjort før. Norge er dessuten verdensledende, så vi kan heller ikke lene oss på erfaringer fra andre land. Vi må sørge for å få dette riktig fra start, slik at vi slipper å gjøre store endringer senere, påpeker han. Elbilforeningen ønsker å være en pådriver for å sørge for at infrastrukturen for elbiler får ordentlig universell utforming, både overfor bransjen og myndighetene. -Og da vil vi gjerne ha innspill fra Norges Handikapforbund og andre organisasjoner av funksjonshemmede, inviterer Haugneland. Selve ladestasjonene må være mulig å betjene fra sittende høyde, mener han. Og de må være plassert slik at du kommer inntil også med rullestol, noe som kan være en utfordring når det også må være et kollisjonsvern rundt laderne. Det må også være tilstrekkelig plass ved ladestasjonene til at bilister i rullestol kommer seg ut av bilen når de skal hurtiglade. Og ikke minst: vintervedlikeholdet må være godt og gjennomtenkt.

Fortsatt er det et problem at ladestasjoner brukes som snødeponi. Men det er flere utfordringer. En av dem er knyttet til at ulike elbiler har ladekontaktene montert på ulike steder – noen foran, noen på siden og noen bak. Dermed må kablene fra ladestasjonen noen ganger løftes og trekkes langt. De kan være tunge for noen. – Myndighetene og de som leverer hurtigladere, må tenke på alt dette, påpeker Petter Haugneland. Han ser en annen utfordring i at ladestasjoner for elbiler i enda større grad enn bensinstasjoner er ubetjente. Men: – Vår erfaring er at elbilister hjelper hverandre når de møtes på ladestasjoner. Og det er ikke flaut å spørre. Han tror at den tekniske utviklingen kommer til å servere oss løsninger som gjør mange av utfordringene enklere i årene som kommer. Trådløs lading, for eksempel, vil være nyttig for alle som ikke klarer å koble en ladekabel til bilen uten assistanse. En plate på parkeringsplassen gir energi til bilen gjennom elektromagnetisme når du står parkert. Ennå er det ikke kommersielt tilgjengelig, men det pågår flere forsøksprosjekter allerede. De som er henvist til å kjøre kassebiler med dorske dieselmotor på utlån fra Nav, kan glede seg til det grønne skiftet, mener elbilforeningens nestleder. – Elbiler har raskere akselerasjon, de er billigere i drift, er enklere, raskere og smidigere å kjøre. Dessuten er det mye enklere å få til selvkjøringssystemer på en elbil enn på bensin- og dieselbiler.

Saken er hentet fra Handikapnytt.no

Elbilforeningen: Ladestasjonene må være universelt utformet

Med 75.000 medlemmer under panseret og fortsatt kraftig vekst arbeider organisasjonen for å legge best mulig til rette for biltrafikk uten utslipp. Men nestlederen innrømmer at funksjonshemmedes behov – og rullestolbrukeres biler – ikke er et tema som foreningen har gitt veldig mye oppmerksomhet. Han er sikker på at det kommer til å endre seg.

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 8. november 20159

Levert av Ascentia AS