Kritisk til samlokalising av utviklingshemmede

I en kronikk i Budstikka som sto på trykk på lørdag, kommer NFUs lokallag i Bærum med kritikk av kommunens plan om legge ned 6 avlastningshjem- og barneboliger. Som erstatning vil det bli bygget en institusjon med 35 plasser som skal ligge i nærheten av Haug skole og ressurssenter på Hosle.

Lokallaget mener at man med dette beveger seg bort fra HVPU-reformens målsetting, som, da den ble iverksatt ved årsskiftet 1990/1991, var å integrere utviklingshemmede i lokalmiljøet, samt å legge ned institusjonene. Med den nye institusjonen vil aktiviteter, avlastning og bolig skje innenfor et avgrenset område, og lokallaget mener at de ser endringene allerede. «Flere bofellesskap for utviklingshemmede bestiller nå mat fra Storkjøkkenet. Det tenkes gruppe.» heter det i artikkelen, og videre står det: «Bor du i en samlokalisert bolig hvor noen av beboerne ikke kan være med å lage middagen, så vil dette gå ut over dem som eventuelt kan lage mat eventuelt med noe veiledning.» Her mener NFU at «alle med utviklingshemming som har glede av å gå til butikken, må få lov til dette. Handling bidrar til aktivisering og deltagelse på arenaer der andre innbyggere møtes.»

Artikkelforfatterne minner om at da HVPU-reformen ble innført, var målet å «gjenopprette skillet mellom ulike livsarenaer», og de mener at barna som kommer til å bo på den nye institusjonen, kan risikere å vokse opp adskilt fra andre i samfunnet. Videre stiller lokallaget følgende spørsmål:

  • «Hvorfor skal ikke bæringer med utviklingshemming få lov til å lage mat  hvis de kan (eventuelt med litt hjelp/veiledning?»
  • «Hvorfor skal ikke bæringer med utviklingshemming få gå/kjøre til butikken?»
  • «Hvorfor skal ikke bæringer med utviklingshemming få et individuelt tilbud tilpasset den enkeltes behov når det gjelder boform, avlastning og andre type tjenester?»

Lokallaget mener at Bærum kommune etter deres oppfatning bryter menneskerettighetene når det angår utviklingshemmedes levekår, og minner om at Norge har ratifisert viktige konvensjoner når det gjelder mennesker med utviklingshemming. «Konvensjonene forplikter vel også kommunene?» spør lokallaget avslutningsvis, før de fortsetter: «NFU vil minne om at livet ikke nødvendigvis skal være effektivt, men at livet skal være godt å leve. Dette bør også gjelde bæringer med utviklingshemming.»

 

Les hele saken på budstikka.no:

De glemte bæringene

Les alt innhold på budstikka.no – bestill abonnement her De fleste har fått litt, men alle kunne selvfølgelig ønsket seg mer. Gruppen utviklingshemmede er ikke tilgodesett og skal derimot betale prisen. Les også: NFU fyller 50 år Les også: Satsing på de aller svakeste i Bærum Les også: Satsing på de svakeste Under avsnittet Tilpasning av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming skal ressursbruken reduseres.

 

Publisert av Anders Teslo

Bærum, NFU, Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Levert av Ascentia AS