Krever at riksdekkende tv-kanaler bli tilgengelig også for funksjonshemmede

Strengere krav til tilgjengelig tv Fra nyttår er NRK og de riksdekkende tv-kanalene TV2 og TVNorge pålagt strengere krav til å gjøre programmene sine tilgjengelige for funksjonshemmede.

Alle skal ha tilgang til informasjon, og derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne, uttaler kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding.

Nye forskriftskrav om å gjøre tv-programmer tilgjengelige for funksjonshemmede trådte i kraft fra 1. januar 2020. Tekste hele døgnet NRK skal som hovedregel tekste direktesendte program hele døgnet. Distriktssendinger fra NRK skal være tekstet når de legges ut i audiovisuelle bestillingstjenester, som for eksempel NRK nett-tv. NRK får også nye krav til teksting på samisk, lydtekst, daglige programmer med tegnspråktolking, daglige programmer på norsk tegnspråk og ukentlige programmer med synstolking, ifølge Medietilsynet. Kravene skjerpes også for større riksdekkende kommersielle kanaler, blant annet ved at de som hovedregel må ukentlig sende programmer med tegnspråktolking og månedlig programmer med synstolkning. Det er Medietilsynet som skal se til at NRK og de andre kanalene oppfyller de nye forpliktelsene, som følger av en endring i kringkastingsforskriften.

Kringkastingsloven fikk i juni en overordnet bestemmelse som slår fast kringkasternes plikt til å gjøre innhold tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser. – Nå følger vi opp lovendringen fra juni og fastsetter konkrete, strengere krav til tilgjengeliggjøring, konstaterer Trine Skei Grande. Hun varslet samtidig at kravene vil gradvis bli skjerpet ytterligere etter hvert som teknologien utvikles.

Strengere krav til tilgjengelig tv

Alle skal ha tilgang til informasjon, og derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne, uttaler kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) i en pressemelding. Nye forskriftskrav om å gjøre tv-programmer tilgjengelige for funksjonshemmede trådte i kraft fra 1. januar 2020. NRK skal som hovedregel tekste direktesendte program hele døgnet.

Levert av Ascentia AS