Kortnytt torsdag 13. juni

Dårlig livskvalitet for samer med funksjonsnedsettelse

I en rapport som er et samarbeid mellom Nordens välfärdscenter og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet kommer det frem at samer som har alvorlige funksjonsnedsettelser, ofte opplever mobbing og har dårlige muligheter for å delta i samfunnslivet. Nå vil sametingsråd Mikkel Eskil Eriksen gjøre noe med situasjonen. – Det er på tide å ta opp dette politisk. Sametinget vil arbeide systematisk med dette og gå direkte til enkeltpersoner for å kartlegge deres behov opp mot kommunen og andre organisasjoner, sier Mikkelsen til NRK. I artikkelen møter vi i tillegg Busvold Sandvik, som forteller om hans hverdag som består av godt kameratskap og samhold i arbeidstiden, og ensomhet om kveldene.

Les hele saken: https://www.nrk.no/sapmi/havard-er-ensom_--jeg-grater-mye-spesielt-om-natten-1.14577388

Datoene for annonseringen av Nobelprisene er kunngjort

Onsdag 24. april kunngjorde Nobelforeningen datoene for kunngjøringen av de 6 Nobelprisene. De 5 første prisene – Helse- og medisin, fysikk, kjemi, litteratur og fred blir kunngjort hhv. 7, 8, 9, 10 og 11. oktober, mens den 6. prisen – økonomiprisen – vil bli kunngjort mandag 14. oktober. Med unntak av fredsprisen, som vil bli kunngjort på Nobelinstituttet i Oslo, vil alle de 5 annonseringene skje i Stockholm. Kilde: nobelprize.org

Forberedelsene til ESC 2020 har begynt

9 nederlandske byer står igjen i kampen om å få arrangere Eurovision Song Contest (det europeiske Melodi Grand Prix) 2020. Disse 9 er: Amsterdam (vertskap i 1970), Den Haag (vertskap i 1976 og 1980), Arnhem, Breda, Den Bosch, Leeuvarden/Friesland, Maastricht/Limburg, Utrecht og Rotterdam. Vinnerbyen kunngjøres i august. Kilde: escnorge.net

Hvilke filmer får reise til Haugesund i august?

Onsdag 19. juni kunngjøres det hvilke filmer som blir nominert til Amandaprisen 2019. Selve prisutdelingen finner sted lørdag 17. august i Haugesund. Kilde: filmfestivalen.no

Publisert av: Anders Teslo