Kortnytt torsdag 12. mars 2020

Under følger det noen nyheter om koronavirus-utbruddet, også kjent som covid-19. Så langt har 621 peroner blitt smittet av viruset i Norge, og i Oslo har flere skoler og barnehager blitt stengt.

Høie redegjorde for korona-utbruddet på Stortinget

Tirsdag redegjorde helseminister Bent Høie (H) om koronavirus-utbruddet. Høie mener at det trengs en folkedugnad for å stoppe spredningen, og han gjorde det også klart at hovedmålet bør være å utsette starten av epidemien så lenge som mulig. – I senere faser er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven flater ut, at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sa Høie. Han påpekte at flertallet ikke vil oppleve det som veldig alvorlig å få viruset, men at den kan ha store konsekvenser for de utsatte gruppene av befolkningen. Og at samfunnet er avhengig av en nasjonal dugnad for å dempe spredningen av viruset. – Det handler om noe så enkelt som å vaske hendene, hoste i papirhåndkle eller albuehulen og unngå å håndhilse, sa Høie. Han la til: – Det skal vi alle gjøre i solidaritet med dem iblant oss som ikke vil tåle å bli smittet, og ikke minst i solidaritet med alle dem som jobber i helsetjenesten.

Høie: Vask hendene i solidaritet med mennesker i risikogruppene

Tirsdag var helseministeren i Stortinget for å redegjøre om utbruddet av koronavirus i Norge. Der gjorde han det klart at et hovedmål nå er å utsette starten av epidemien så lenge som mulig. – I senere faser er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven flater ut, at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sa Høie.

Regjeringen varsler inngripende korona-tiltak

I dag vil regjeringen innføre en rekke tiltak for å begrense koronavirusets spredning. Tiltakene vil være de mest inngripende i fredstid, og vil altså bli offentliggjort i løpet av dagen.

– Nå sitter beredskapsrådet og diskuterer tiltak som kommer til å bli de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det må vi være forberedt på. Det er helt nødvendig å bruke strenge og effektive tiltak for å hindre smittespredning i Norge, sa helseminister Bent Høie torsdag morgen. Han kom rett fra et møte med Beredskapsutvalget for biologiske hendelser, og statsminister Erna Solberg var også til stede på møtet. – Vi er nødt til å til å trykke på en større knapp, men det må gjøres på riktig tidspunkt, sa Solberg, og fortsatte: – Det er inngripende i folks hverdag og for hvordan samfunnet vårt fungerer. Da er vi også nødt til å passe på timingen. Det er denne fasen vi nå har kommet til.

Varsler de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid

Nå sitter beredskapsrådet og diskuterer tiltak som kommer til å bli de mest inngripende Norges befolkning har opplevd i fredstid. Det må vi være forberedt på. Det er helt nødvendig å bruke strenge og effektive tiltak for å hindre smittespredning i Norge, sier helseminister Bent Høie torsdag morgen.

Levert av Ascentia AS