Kortnytt mandag 29. april 2019

Nedenfor følger det lenker til to nyheter som har dukket opp i den siste tiden.

Kritiserer fritak fra utdanningskravet i tvangsvedtak

Fylkesleder i Fellesorganisasjonen Hedmark, Olav Neerland, kritiserer fylkesmannen i Innlandets beslutning om å frita 120 av 127 tvangsvedtak av personer med utviklingshemming fra utdanningskravet. I noen av vedtakene innebærer dette at man låser en bod, eller gjemmer unna kniver og/eller andre våpen, slik at brukeren ikke skader seg selv eller andre. Men utviklingshemmede brukere har faktisk rett på kvalifisert personale, og Neerland mener at man ved å frita tvangsvedtakene fra utdanningskravet, bidrar til å diskriminere utviklingshemmede.

Les hele saken: https://fontene.no/nyheter/olav-neerland-i-fo-hedmark-om-omsorgen-for-utviklingshemmede–sa-mange-unntak-fra-loven-hadde-aldri-blitt-godtatt-pa-et-sykehus-6.47.625021.7c717f1593

Endring av pleiepengeordningen

Fra 1. juli i år blir den såkalte pleiepengeordningen, som ble opprettet av regjeringen i 2017, endret. Ordningen, som ble opprettet for at foreldre skulle få mere tid sammen med deres langtidssyke/multihandikappede barn, endres slik at foreldrene får en stabil inntekt, selv om barnet i tillegg får tilsyn på skole, barnehage eller en annen avlastningsordning. – For en superlettelse! Det blir en kjempebelastning mindre i hverdagen, å vite at jeg på lik linje med andre skal ha en trygg inntekt. Å få annerkjennelse for at den jobben jeg gjør er viktig, sier Elin Gunnarson til Dagbladet. Sønnen hennes, William, må ha tilsyn døgnet rundt fordi han har en muskelsykdom som gjør at han ikke kan bevege seg.

Les hele saken: https://www.dagbladet.no/nyheter/full-jubel-etter-snuoperasjon—en-enorm-lettelse/71014702

Publisert av: Anders Teslo


Levert av Ascentia AS