Videoreportasjer

Kolbotn stasjon tilgjengelig for rullestolbrukere først i 2023

Torsdagsinnslag – 6. februar: Spor 3

Etter at Oppegård og Ski kommune ble slått sammen til Nordre Follo ved nyttår, ble blant annet rådhuset, servicetorg for innbyggerne og NAV-kontor lagt til Ski sentrum. Det skaper problemer for rullestolbrukere som ønsker å ta toget fra Kolbotn stasjon til Ski for å bruke disse tjenestene.

Etter at Oppegård og Ski kommune ble slått sammen til Nordre Follo ved nyttår, ble blant annet rådhuset, servicetorg for innbyggerne og NAV-kontor lagt til Ski sentrum. Det skaper problemer for rullestolbrukere som ønsker å ta toget fra Kolbotn stasjon til Ski for å bruke disse tjenestene. Årsaken? For å komme til Spor 3 hvor lokaltoget til Ski har sine avganger må en forsere en rampe som er så bratt at rullende togpassasjerer ikke har mulighet til å komme seg opp til perrongen.

– De sliter jo med på komme opp med barnevogn her, sier Einar Knutsen, rullestolbruker fra Kolbotn.

Etter at Empo TV laget reportasjen over, har Østlandets Blad vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør i Barne NOR Eiendom, Kristin Paus.

– Vi kan bare beklage at denne rampen ikke er laget for rullestolbrukere. Den skal kun benyttes til å bringe barnevogner opp og ned. Vi opplyser om dette forholdet på stasjonssiden til Kolbotn stasjon på våre nettsider. Kolbotn stasjon er en av mange jernbanestasjoner i Norge som ennå ikke er universelt utformet (UU). Per i dag er ca. 30 av de 336 stasjonene fullt tilgjengelig for alle (UU). Bane NOR jobber løpende med å oppgradere stasjoner til UU-standard, men dette er et langsiktig arbeid. Så vidt jeg kjenner til, vil fem stasjoner blir oppgradert til UU i år, sier hun.

Paus har dessverre ingen gode nyheter å komme med til dem som ønsker en utbedring.

– Bane NOR planlegger å bygge om og oppgradere Kolbotn stasjon med universell utforming. Planen er å starte opp arbeidene sommerhalvåret 2023, og ferdigstille dem ved slutten av det samme året. Fram til stasjonen blir oppgradert, vil situasjonen dessverre være slik at spor 2 og 3 ikke er tilgjengelige for rullestolbrukere, sier Paus.

På kort sikt henvises derfor disse rullestolbrukerne til andre transportmidler.

Det er heller ikke lett å komme seg fra Kolbotn til Ski med tog for en med rullestol. Det krever mye tid og planlegging.

– For å komme til Ski, må jeg eventuelt først gå på toget på Kolbotn, ta toget til Oslo, og så ta direktetoget til Ski, og det er det samme tilbake. Dette er veldig tidkrevende, og det er den eneste muligheten, for fra Kolbotn går det ikke direkte bussrute til Ski, sier han oppgitt.

– Ski er jo den nye storkommunens hovedstad, og mange har ærend der, sier Knutsen.

Levert av Ascentia AS