Ikke alle har mulighet til å delta

Tirsdag var det den internasjonale FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonshemmede, og i den forbindelse ble Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)s undersøkelse «Det viktigste er å delta» offentliggjort. Rapporten kan sees på som en temperaturmåler for hvor tilgjengelig våre kultur- og fritidsarenaer er.

-Tenk deg at du skal på et julearrangement og ikke får sitte sammen med familien din, sa FFO-styreleder Eva Buschmann da rapporten ble lagt frem. Organisasjonen håper med dette å få synspunkter på hvordan man kan gjøre tilgjengeligheten bedre. De som har svart har blitt kontaktet via FFOs og Unge Funksjonshemmedes kanaler på sosiale medier, samt medlemsorganisasjonene.

Av de som har svart, svarer 17,5 prosent at de ikke deltar i fritidsaktiviteter, men har lyst til å være med. 6 år tidligere, i 2013 (Ram og Otnes), svarte 22 prosent at de ikke hadde deltatt i noen kulturelle aktiviteter siden 2012. Den mest utbredte aktiviteten er «konserter, kino og teater», som 66 prosent svarte at de hadde gått på. Det er imidlertid ikke bare utformingen som skaper problemet for konsertglade funksjonshemmede: Mer enn 30 prosent svarer at mangel på informasjon gjør at de går glipp av yndlingsartisten/filmen sin. I dette inngår info om tilgjengelighet som svært nødvendig.

Totalt har 315 personer svart på spørsmålene i undersøkelsen, nærmere bestemt 71 prosent kvinner og 29 prosent menn. Når det kommer til alder, er 81 prosent av de spurte mellom 18 og 67 år, 12 prosent er under 18, mens 9 prosent er 68 år eller eldre.

Det viktigste er å delta, men for mange er det umulig

Slik innledet Eva Buschmann, styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sin presentasjon av FFOs rapport om deltakelse blant unge med nedsatt funksjonsevne. Den heter «Det viktigste er å delta». I anledning FN-dagen for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3.

Publisert av: Anders Teslo

Levert av Ascentia AS