Her er pengene Handikapforbundet ikke fant

Mandag 7. oktober etterlyste Norges Handikapforbunds nestleder, Magnhild Sørbotten, pengene som staten sparer på å kutte en tredel av ytelsen til unge under 25 år som går på arbeidsavklaringspenger (AAP). 119 millioner kroner skal isteden gå til «forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nav» – det samme beløpet som kuttes i ytelsen.

Kun 130 000 skal de utviklingshemmede kunne leve av i løpet av et år.  Regjeringen varslet at de 119 millioner kronene som regjeringen sparer på kuttet, skal gå til å hjelpe de samme ungdommene ut i arbeid eller utdanning. – Men vi klarer ikke å finne 119 millioner kroner til å få ungdom å AAP inn i arbeid eller utdanning. Så hvor er disse pengene som regjeringen lovet? Spurte Sørbotten på Handikapnytt.no i går. Spørsmålet er også reist i en Facebook-kampanje fra Norges Handikapforbund. Nå viser det seg at pengene er gjort rede for og beskrevet i budsjettframlegget fra Arbeids- og sosialdepartementet. På side 16 i dokumentet står følgende: «Ettersom tett og god oppfølging er viktig for å bedre denne gruppens muligheter til arbeid eller utdanning, foreslår regjeringen å benytte et beløp tilsvarende innsparingen i 2020 på forsterket oppfølging av unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. Driftsbevilgningen til Arbeids- og velferdsetaten foreslås derfor økt med 119 mill. kroner.» Det var Høyres stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde som påpekte overfor Handikapnytt og Norges Handikapforbund hvor pengene er omtalt i budsjettet.

 Magnhild Sørbotten innrømmer at det gikk fort da hun på vegne av Norges Handikapforbund skulle kommentere statsbudsjettet som ble lagt fram samme dag. Hun sier til Handikapnytt at dette var min aller første kommentar til budsjettet. -Jeg tok forbehold om at jeg ikke hadde fått gått dypt inn i materien. Og i går kunne heller ikke representanter for regjeringspartiene svare på hva pengene fra besparelsen skal brukes til, sier Sørbotten. Hun påpeker at det også er helt nødvendig at pengene øremerkes og at det blir gjort helt tydelig hvilke konkrete tiltak de skal gå til. – Hvis de bare inngår i den store potten i Nav, som driftsmidler, er jeg redd for at de blir brukt der det brenner mest. Finansiere sin egen oppfølging. Sørbotten fastholder også hovedpoenget i kritikken fra Handikapforbundet: at ungdom på arbeidsavklaringspenger skal finansiere sin egen oppfølging gjennom kutt i en allerede fra før svært beskjeden ytelse. – Det blir litt som om man skulle finansiert satsingen på sykehjemskjøkken ved å kutte i pensjonene til de eldste, sier Sørbotten.

Saken er hentet fra:

https://www.handikapnytt.no/her-er-pengene-som-handikapforbundet-savnet/

Postet av Birgitte Falck-Jørgensen, 9. oktober 2019

Levert av Ascentia AS