Hannah baner vei for mange når hun møter staten i retten

MENINGER: Det skulle ikke vært nødvendig for en 19-åring å saksøke staten for å få lov til å gå på do om natten, men denne uken møter Hannah Lunden staten i retten. Det norske folket begynner å innse uretten som skjer i landet vårt, skriver Marianne Knudsen i dette innlegget.

disse dager tenker jeg ekstra mye på Hannah Lunden. Hannah og jeg som er omtrent like gamle. Hannah og jeg som begge er helt avhengig av BPA for å kunne leve våre liv. Hannah og jeg som begge er i en konstant kamp. Det er en kamp for våre rettigheter, kamp for vår frihet. Vi er ikke alene. Vi er to av mange. Dette er ikke bare enkelttilfeller. Det er systematisk diskriminering som rammer mange hver eneste dag. Hannah har gått til sak mot staten fordi myndighetene nekter henne det frie og aktive livet hun ønsker å leve, og denne uken går saken for Aust-Agder tingrett.

FOR RETTEN TIL ET FRITT LIV MED BPA Det er ikke funksjonsnedsettelsen som hindrer det, men at kommunen og fylkesmannen ikke vil gi henne nok timer assistanse i uken. Hun gjør noe som jeg tror de fleste ikke aner hvor tøft det er, hvor mye det koster, hva det betyr. Hannah møter i en rettssak og legge fram sine mest personlige opplysninger, om familien sin, om kroppen sin, om hjelpebehovet sitt. Hun blir stilt personlige og nedverdigende spørsmål for å kunne få leve, for at andre skal kunne få leve. Hannah gjør noe utrolig viktig, men samtidig noe som ikke burde være nødvendig.

Det skulle ikke vært nødvendig for en 19-åring å saksøke staten for å få lov til å gå på do om natten. Det skulle ikke vært nødvendig for en 19-åring å måtte få fremmede mennesker inn på soverommet sitt til tider hun selv ikke har kontroll over, når hun i stedet kan ha assistenter hun selv har valgt. Det skulle ikke vært nødvendig å måtte velge når på døgnet man skal kunne leve. Jeg og mange flere heier på Hannah fordi hun setter diskrimineringen så mange møter på kartet og baner vei for endring. Fordi det trengs en endring. Alt for mange sier ikke ifra. Jeg håper ingen gir seg før de har fått full frihet til å leve sine liv. Uansett hvor mye man blir tråkket på, uansett hvor mange ganger man blir fortalt at ens liv ikke er like mye verdt og at man ber om for mye. Vi trenger mennesker som Hannah, som er modige nok til å synliggjøre denne uverdige behandlingen av mennesker. Vi trenger mennesker som Hannah, som sier ifra uansett hvor slitsomt og tungt det er. Vi trenger flere som kjemper og står sammen med oss. Fordi ingen er fri før alle er fri. Dette er ikke kun en kamp for funksjonshemmede. Det er vår alles kamp, fordi det handler om hvilket samfunn vi alle vil leve. Marianne Knudsen er 1. nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Saken ble publisert i Haandikapnytt a 5. februar 2020

Hannah baner vei for mange når hun saksøker staten

MENINGER: Det skulle ikke vært nødvendig for en 19-åring å saksøke staten for å få lov til å gå på do om natten, men denne uken møter Hannah Lunden staten i retten. Det norske folket begynner å innse uretten som skjer i landet vårt, skriver Marianne Knudsen i dette innlegget.


Publisert av Birgitte Falck-Jørgensen

Levert av Ascentia AS